Đồng Tháp bố trí 745 tỷ đồng cho cao tốc Cao Lãnh – An Hữu

Ngày 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ký ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND-HC về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, giai đoạn 1.

Theo Quyết định số 216/QĐ-UBND-HC, kế hoạch đầu tư công năm 2023, Đồng Tháp bố trí 745 tỷ đồng cho Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, giai đoạn 1. Trong đó, phần chuẩn bị đầu tư (do Sở Giao thông – Vận tải làm chủ đầu tư) là 12,202 tỷ đồng; phần xây lắp (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp chủ đầu tư) là 182,798 tỷ đồng; phần bồi thường, giải phóng mặt bằng (Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư) là 550 tỷ đồng.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-TTg ngày 24/6/2022.

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 27,43 km; điểm đầu giao với cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối giao với cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; được phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17 m, vận tốc khai thác 80 km/h. 

Từ điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh, Dự án đi theo hướng Đông Nam và cách thị trấn Mỹ Tho khoảng 7 km; sau đó đi theo hướng Đông qua giữa khu dân cư và khu sinh thái Xẻo Quýt, vượt qua sông Cái Lân và kết thúc giao với tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. 

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án là khoảng 5.886 tỷ đồng, được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước; trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 3.486,8 tỷ đồng, bao gồm vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Giao thông – Vận tải là 2.282,8 tỷ đồng và vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội là 1.204 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2006 – 2030, Dự án được bố trí khoảng 2.399,2 tỷ đồng trong nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần, bao gồm: Dự án thành phần 1 (Km0+000 – Km16+000) có chiều dài khoảng 16 km thuộc tỉnh Đồng Tháp, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 (Km16+000 – Km27+430) có chiều dài khoảng 11,43 km thuộc tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.246 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện Dự án tại tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp; thời gian thực hiện Dự án từ năm 2022 – 2027.