ĐÍNH CHÍNH – Arizona Metals công bố kết quả thu hồi tích cực cho oxit và sunphua tại dự án vàng Sugarloaf Peak

Khai thác 53 SỬA LỖI - Arizona Metals công bố thu hồi oxit và sunphua tích cực tại Dự án vàng Sugarloaf Peak

/KHÔNG PHÂN PHỐI CHO CÁC DỊCH VỤ TIN TỨC HOA KỲ HOẶC ĐỂ PHÁT HÀNH, XUẤT BẢN, PHÂN PHỐI HOẶC PHỔ BIẾN TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, TẠI HOẶC VÀO HOA KỲ/

SỬA LỖI TỪ NGUỒN: Arizona Metals Corp.

TORONTO, 15 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Arizona Metals Corp. (TSX: AMC) (OTCQX: AZMCF) (“Công ty” hoặc “Arizona Metals”) đưa ra sửa lỗi cho thông cáo báo chí có tiêu đề Arizona Metals công bố thu hồi oxit và sunphua tích cực tại Dự án vàng Sugarloaf Peak, phát hành vào ngày 12 tháng 9 năm 2023 lúc 5:00 sáng ET.

Thông cáo báo chí ban đầu sai khi nói rằng Công ty đã thuê SRK Consulting (Toàn cầu) Limited, trong khi nó nên nói rằng Công ty đã thuê SRK Consulting (Canada) Inc. (“SRK“). Ngoài ra, thông cáo báo chí đã được sửa để làm rõ sự phân biệt giữa các điều kiện thử nghiệm lọc chai lăn và cột thô dưới sự giám sát của Kappes, Cassiday và Associates và kết quả của công việc đó, và các điều kiện nghiền mịn hơn gần đây cho vật liệu sunphua của công việc gần đây dưới sự giám sát của SRK.

Thông cáo báo chí đã sửa đầy đủ như sau:

Arizona Metals Corp. (TSX: AMC) (OTCQX: AZMCF) (“Công ty” hoặc “Arizona Metals”) rất vui mừng công bố kết quả thử nghiệm quặng kim loại tích cực từ Dự án Vàng Sugarloaf Peak (“Sugarloaf”) 100% thuộc sở hữu của mình ở quận La Paz, Arizona.

Trước đây, Arizona Metals đã thuê Kappes, Cassiday và Associates để tiến hành các thử nghiệm lọc chai lăn và cột nghiền thô trên hai lỗ khoan quặng kim loại (SP-20-01 và SP-20-02). Như đã công bố trước đây, kết quả ban đầu từ các thử nghiệm này đạt được thu hồi vàng trung bình 76% với thu hồi vật liệu oxit cao tới 95% cho các thử nghiệm lọc chai lăn. Ngoài ra, kết quả thử nghiệm cột vật liệu oxit Sugarloaf đạt thu hồi vàng lên tới 90%.

Kết quả ban đầu này, Công ty đã thuê SRK Consulting (Canada) Inc. để giám sát công việc thử nghiệm quặng kim loại nhằm phát triển các sơ đồ dòng chảy chi phí thấp để thu hồi vàng từ vùng sunphua. Công việc này tập trung vào việc nghiền các Mẫu (được định nghĩa dưới đây) thành kích cỡ nhỏ hơn trước khi thấm. Thử nghiệm quặng kim loại bổ sung cũng được hoàn thành với trọng tâm phát triển một sơ đồ dòng chảy thông thường chi phí thấp để thu hồi vàng sunphua tại Sugarloaf. Hai sơ đồ dòng chảy sunphua đã được xem xét cho công việc thử nghiệm này: Thấm toàn bộ quặng (WOL) và phân loại khối lượng chính theo sau là nghiền mịn tập trung và thấm.

Bốn mẫu tổng hợp sunphua (“Mẫu”) đã được chuẩn bị, dao động từ 0,30 đến 0,60 g/t vàng và 2,2 đến 5,3% lưu huỳnh. Kết quả thử nghiệm cho thấy thu hồi vàng lên tới 85%. Cả hai lựa chọn sơ đồ dòng chảy tương tự với tổng thu hồi cuối cùng trong phạm vi 1% cho tất cả các Mẫu. Động học thấm cho tất cả bốn mẫu tổng hợp nhanh chóng, đạt thu hồi tối đa sau 24 giờ. Các thử nghiệm nghiền mịn cho thấy vật liệu tương đối mềm với giá trị Năng lượng Mạch Đặc hiệu lò SAG (SCSE) là 7,8 kWh/t.

Khoáng vật học và các thử nghiệm thấm chẩn đoán trên các Mẫu cho thấy phần lớn vàng có mặt dưới dạng vàng tự do trong các sunphua, chủ yếu là pyrit. Vì các Mẫu được thử nghiệm cho thấy vật liệu tương đối mềm, rất có khả năng WOL sẽ là phương pháp xử lý ưu tiên. Công ty sẽ tiến hành các thử nghiệm thấm WOL bổ sung để tối ưu hóa kích thước nghiền so với thu hồi, cũng như thử nghiệm biến động của các mẫu khác nhau bằng sơ đồ dòng chảy WOL.

Hình 1. Phần dài Dự án vàng Sugarloaf Peak cho thấy phác thảo ước tính lịch sử* đến độ sâu 70 mét, cũng như các mục tiêu khoan địa vật lý ở độ sâu và trên đường đánh. (Nhóm CNW/Arizona Metals Corp.)

Cập nhật khoan Kay Mine:

Công ty đã hoàn thành bảy lỗ khoan tại Mục tiêu phía Tây của Dự án Kay Mine, với lỗ khoan thứ tám gần hoàn thành. Công ty dự định công bố kết quả của các lỗ này, tổng cộng khoảng 7.000 mét khoan, cùng nhau một khi các phân tích cuối cùng đã được nhận. Công ty cũng đã hoàn thành các cuộc khảo sát địa vật lý trong lỗ khoan trên các lỗ này, với dữ liệu hiện đang được xử lý. Định nghĩa và mở rộng tài nguyên tiếp tục tại Mỏ khoáng chất Kay, với năm lỗ đã hoàn thành và hai đang tiến hành. Các phân tích đang chờ xử lý.

Thông tin bài thuyết trình Beaver Creek

Công ty sẽ trình bày cập nhật tại Hội nghị đỉnh cao kim loại quý Beaver Creek vào thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023 lúc 3:15 chiều MT. Công ty sẽ đăng một liên kết đến bài thuyết trình trên trang web của mình sau hội nghị.

Về Arizona Metals Corp

Arizona Metals Corp sở hữu 100% Dự án mỏ Kay ở quận Yavapai, nằm trên kết hợp các tuyên bố được cấp bằng sáng chế và BLM tổng cộng 1.300 mẫu Anh không chịu bất kỳ khoáng chất nào. Một ước tính lịch sử của Exxon Minerals vào năm 1982 báo cáo một “trữ lượng đã chứng minh và có thể khai thác được 6,4 triệu tấn với hàm lượng 2,2% đồng, 2,8 g/t vàng, 3,03% kẽm và 55 g/t bạc.” (Fellows, M.L., 1982, Mỏ khoáng chất sunphua Kay: Báo cáo nội bộ được chuẩn bị cho Công ty Khoáng sản Exxon, tháng 11 năm 1982, 29 trang.) Ước tính lịch sử tại Mỏ khoáng chất Kay được Exxon Minerals báo cáo vào năm 1982. Ước tính lịch sử chưa được xác minh là một nguồn tài nguyên khoáng s