Đà Nẵng xây dựng gói hỗ trợ linh hoạt để thu hút dự án đầu tư lớn

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh vừa ký quyết định yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030.

Ông Lê Trung Chinh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm xây dựng các gói hỗ trợ đầu tư linh hoạt để thu hút các dự án đầu tư lớn, có tác động lan tỏa, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thường xuyên rà soát các dự án chậm triển khai, hoạt động không hiệu quả… để trình cấp có thẩm quyền thu hồi dự án.

Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng đã thu hút được nhiều Dự án của nhà đầu tư nước ngoài.
Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng đã thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài.

Ông Lê Trung Chinh cũng yêu cầu xây dựng Kế hoạch hằng năm để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố. Nghiên cứu xây dựng bộ thương hiệu, hình ảnh của địa phương trong công tác xúc tiến đầu tư phù hợp với phát triển và chiến lược thu hút đầu tư.

Theo thống kê, tính đến ngày 15/03/2023, trên địa bàn Đà Nẵng có 980 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 4,062 tỷ USD, đến từ 45 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.

Các dự án đầu tư tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp phụ trợ, bất động sản – du lịch, thương mại, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, logistics…

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng. Vì vậy, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, thu hút được 7 tỷ USD vốn đầu tư.

TP. Đà Nẵng định hướng tập trung thu hút đầu tư các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ thông tin, sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ cao, R&D, công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực cơ khí, cơ khí chính xác, điện – điện tử…