Đà Nẵng: Hai dự án nhà máy rác tiếp tục phải chờ

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Hồng An vừa thông tin về tiến độ triển khai đầu tư nhà máy xử lý rác thải rắn công suất 1.000 tấn/ngày đêm tại Khánh Sơn và Dự án Nhà máy đốt rác, phát điện công suất 650 tấn.

Cuối năm 2020 Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy xử lý rác thải rắn công suất 1.000 tấn/ngày đêm tại Khánh Sơn bằng hình thức PPP trên tổng diện tích hơn 29.000 m2, tổng vốn hơn 823 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng đã ký thỏa thuận về lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án với Liên danh Ecoland -Huy Hoàng- Huy Hoàng Eco.

Ngoài ra, tại Khánh Sơn còn có Dự án Nhà máy đốt rác, phát điện công suất 650 tấn rác/ngày đêm của Công ty Cổ phần môi trường Việt Nam. Dự án này được xây dựng trên diện tích hơn 93.000 m2, tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện. 

Theo ông Nguyễn Hồng An, dự án nhà máy 1.000 tấn đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi do nhà đầu tư đề xuất, theo luật PPP. Sở KH&ĐT thành phố Đà Nẵng đã tham mưu thẩm định dự án và gửi hồ sơ thẩm định cho Bộ Xây dựng, thành lập hội đồng thẩm định cấp thành phố. Hiện đang triển khai công tác thẩm định và dự kiến trong tháng 5/2023 sẽ báo cáo UBND Thành phố về dự án này.

Áp lực xử lý rác thải đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày càng lớn.
Áp lực xử lý rác thải đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày càng lớn.

Đối với tiến độ nhà máy xử lý rác 650 tấn, theo ông Nguyễn Hồng An thì nhà đầu tư kiến nghị điều chỉnh công nghệ và tổng mức đầu tư. Sở KH&ĐT thành phố đang tham mưu về thủ tục, Sở TN&MT sẽ rà soát các thủ tục đất đai để báo cáo UBND thành phố trong thời gian sớm nhất.

Hiện mỗi ngày, thành phố Đà Nẵng phát sinh hơn 1.000 tấn rác thải sinh hoạt đưa về chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn, trong điều kiện các hộc rác lấp đầy. Vì vậy áp lực xử lý rác thải đô thị của Đà Nẵng rất lớn.

Ông Nguyễn Hồng An cho biết hộc rác số 1 đến số 5 tại bãi rác Khánh Sơn đã lấp đầy, Sở TN&MT thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục bàn giao hạ tầng kỹ thuật hộc rác số 6 theo quy định để xử lý rác thải trên địa bàn

Khi các nhà máy xử lý rác chưa hình thành thì Đà Nẵng đã phải chi hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp bãi rác Khánh Sơn. Trong đó, dự án nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn trên phạm vi 40ha, tổng mức đầu tư hơn 184 tỷ đồng.

Ngoài cải tạo nâng cấp các hộc rác cũ thì Thành phố còn xây dựng hộc rác số 6. Theo dự kiến, hộc rác số 6 sẽ là hộc rác cuối cùng được đầu tư, vì sau đó sẽ có các nhà máy xử lý rác thải rắn được vận hành, không phải chôn lấp. Tuy nhiên, đến nay các dự án  nhà máy xử lý rác vẫn chưa được triển khai.