Chuyển Bộ Quốc phòng xử lý kiến nghị của Vietstar về Dự án nhà ga lưỡng dụng Tân Sơn Nhất

Việc sớm triển khai Dự án nhà ga T3 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang rất cấp bách.

Đây là nội dung trong phiếu chuyển số 387/PC – VPCP vừa được Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 28/VSA ngày 18/2/ 2020 của Công ty Cổ phần Hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt (Vietstar) gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho tiếp tục triển khai Dự án đầu tư và xây dựng nhà ga hàng không lưỡng dụng của Vietstar tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Về Dự án đầu tư, xây dựng nhà ga hàng không lưỡng dụng của Vietstar tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ GTVT đã có ý kiến đối với kiến nghị của Vietstar tại văn bản số 800/BGTVT-KHĐT ngày 31/1/ 2020.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016, Văn phòng Chính phủ xin chuyển văn bản nêu trên đến Bộ Quốc phòng để xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền, trả lời Vietstar.

Vietstar là doanh nghiệp có 25% vốn góp (bằng quyền sử dụng đất) của Nhà máy sửa chữa máy bay A41 (thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân); 67% vốn góp của Công ty TNHH MTV Ngôi sao Việt; 8% vốn góp của Công ty phát chuyển nhanh Ngôi sao Việt – doanh nghiệp hiện đang có giấy phép hoạt động hàng không chung và có 3 công ty bảo dưỡng máy bay tại khu đất hiện do Bộ Quốc phòng quản lý ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất 

Doanh nghiệp này cho rằng vị trí xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất là khu đất 16,37ha hiện đang là đất quốc phòng, tiếp giáp và chồng lấn với khu đất 10ha mà Quân chủng Phòng không không quân – Bộ Quốc phòng đã bàn giao cho Vietstar. Vietstar muốn tiếp tục Dự án xây dựng Nhà ga lưỡng dụng (quân sự và dân sự) tại vị trí này.

Được biết, trong văn bản mới nhất gửi doanh nghiệp này, Bộ GTVT khẳng định tại Quyết định số 3193/QĐ-BGTVT ngày 7/9/2015, Bộ GTVT đã quy hoạch sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có công suất 25 triệu hành khách/năm.

Trong quyết định này, phần nhà ga hành khách chỉ xác định cải tạo, mở rộng các nhà ga hành khách đạt công suất 25 triệu hành khách/năm và không có nhà ga hàng không lưỡng dụng.

Cũng theo Bộ GTVT, dự kiến đến năm 2025, sân bay quốc tế Long Thành mới được đưa vào khai thác. Trong khi đó, năm 2016, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt đầu khai thác vượt công suất thiết kế.

Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu đề xuất phương án mở rộng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của tư vấn nước ngoài (Công ty Tư vấn ADPi của Cộng hòa Pháp), Thường trực Chính phủ đã nghe báo cáo và đồng ý lựa chọn phương án do công ty này đề xuất.

Cụ thể, thực hiện điều chỉnh quy hoạch mở rộng, đầu tư, xây dựng mới một nhà ga hành khách hiện đại, đồng bộ và đạt tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực phía Nam để đáp ứng yêu cầu phục vụ đạt 20 triệu hành khách/năm, nâng công suất khai thác của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển bằng đường hàng không, đảm bảo tối thiểu đạt 50 triệu hành khách/năm.

Thường trực Chính phủ cũng giao Bộ GTVT chỉ đạo Công ty Tư vấn ADPi tiếp tục phối hợp với Công ty Tư vấn ADCC hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo hiệu quả nhất, đặc biệt là việc sử dụng đất cả về phía Nam và phía Bắc…

Được sự thống nhất của Bộ Quốc phòng và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1942/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2018 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo quyết định này, phần hàng không dân dụng không có nhà ga hàng không lưỡng dụng.

Về Dự án đầu tư xây dựng nhà ga hàng không lưỡng dụng T3 của Vietstar, Bộ GTVT đề nghị Vietstar làm việc với Bộ Quốc phòng do dự án nằm trên phạm vi đất quốc phòng.