Cao Bằng đề xuất bố trí 2.891 tỷ đồng nâng cấp một số đoạn tuyến quốc lộ

Một đoạn Quốc lộ 34 qua huyện Nguyên Bình, Cao Bằng.
Một đoạn Quốc lộ 34 qua huyện Nguyên Bình, Cao Bằng.

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng vừa có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp 3 đoạn tuyến quốc lộ trọng yếu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải đề xuất Bộ Giao thông vận tải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thông qua chủ trương Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 34 đoạn từ Đèo Mã Phục – tránh thị trấn Trà Lĩnh vào đến cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh (Km247 – Km265) thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng.

Dự án này có điểm đầu tại Km247, Quốc lộ 34/Km297 Quốc lộ 3 (đỉnh đèo Mã Phục) thuộc địa phận huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; điểm cuối tại Km265 Quốc lộ 34 nối vào khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 18 km.

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng đề xuất đầu tư đoạn tuyến ngoài đô thị khoảng 15 km đạt quy mô đường cấp 3 miền núi, nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 6 m; đoạn tuyến đô thị dài 3 km đầu tư theo quy mô đường chính đô thị nền đường rộng 26,5 m, mặt đường rộng 15 m.

Tổng mức đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 34 đoạn từ Đèo Mã Phục – tránh thị trấn Trà Lĩnh vào đến cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh là 626 tỷ đồng.

Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 4A đoạn từ thị trấn Trà Lĩnh huyện Trùng Khánh đến thị trấn Xuân Hòa huyện Hà Quảng (Km234- Km277). Dự án có điểm đầu tuyến Km234 (Giao với Quốc lộ 34 tại Km260+00 ngay tại trung tâm thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; điểm cuối tuyến tại Km277, giao với đường Hồ Chí Minh tại Km7 thuộc địa phận thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng với tổng chiều dài 43 km.

Theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng, Dự án sẽ đầu tư đoạn tuyến ngoài đô thị dài khoảng 40 km đạt quy mô đường 3 miền núi, nền đường rộng 9 m; mặt đường rộng 6 m; đoạn trong đô thị dài 3 km được đầu tư theo quy mô đường chính đô thị nền đường rộng 26,5 m, mặt đường rộng 15 m. Với quy mô đầu tư nói trên, tổng mức đầu tư Dự án là 1.385 tỷ đồng.

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 34 (đoạn Ca Thành – Nguyên Bình, tương ứng lý trình Km182-Km212) đi qua địa phận huyện Nguyên Bình. Dự án có mục tiêu đầu tư toàn tuyến (dài 27,35km trừ đoạn tuyến tránh thị trấn nguyên Bình) đạt quy mô đường cấp 4 miền núi, nền đường rộng 7,5m; mặt đường rộng 5,5m. Tổng mức đầu tư Dự án là 880 tỷ đồng.

Như vậy nếu được thông qua chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư của cả 3 dự án là 2.891 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Cao Bằng, đây là các dự án góp phần cụ thể hóa lợi thế, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt để tiến tới thực hiện các đột phá về chiến lược trong việc phát triển thế mạnh du lịch – cửa khẩu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và củng cố quốc phòng an ninh.

Hiện tỉnh Cao Bằng xác định việc đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng giao thông kết nối các khu vực du lịch quan trọng, kết nối các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, trục chính ra các cửa khẩu là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay.