Cần Thơ: Trình thông qua quy hoạch tỷ lệ 1/2000 KCN Vĩnh Thạnh – giai đoạn 1

UBND TP. Cần Thơ vừa có Tờ trình HĐND Thành phố về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh – giai đoạn 1.

Theo Tờ trình của UBND TP. Cần Thơ, phạm vi lập quy hoạch Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Thạnh – giai đoạn 1 tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, với quy mô diện tích 293,7 ha; quy mô lao động dự kiến khoảng 15.000 – 20.000 lao động.

Về tính chất, đây là KCN với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; thu hút đầu tư các ngành nghề có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng về quy mô sử dụng đất của nhà đầu tư.

Về loại hình sản xuất, dự kiến bố trí đa dạng các ngành nghề với các loại hình công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao và ưu tiên các ngành nghề nằm trong Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Bản đồ vi tri các khu công nghiệp Cần Thơ

Mục tiêu quy hoạch nhằm hình thành KCN với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hạ tầng của nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất trong KCN, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài KCN, đảm bảo tối đa hiệu quả kinh tế trong đầu tư xây dựng, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội cho TP. Cần Thơ.

Về cơ cấu sử dụng đất KCN Vĩnh Thạnh – giai đoạn 1, diện tích đất sản xuất, kho bãi (bao gồm cả đất xây dựng công trình dịch vụ, hành chính của từng nhà máy, cơ sở sản xuất) là 207,63 ha (chiếm tỷ lệ 71,30%); khu dịch vụ 4,39 ha (chiếm tỷ lệ 1,515); đất cây xanh, mặt nước 34,03 ha (chiếm tỷ lệ 13%); đất công trình hạ tầng kỹ thuật 3,97 ha (chiếm tỷ lệ 1,36%); đường giao thông 37,36 ha (chiếm tỷ lệ 12,83%). Bên cạnh đó còn có đất ngoài cơ cấu là đường điện 220 kV và hành lang bảo vệ an toàn có diện tích 2,50 ha.

Theo UBND TP. Cần Thơ, Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh – giai đoạn 1 được duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng, lập quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có), triển khai dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vĩnh Thạnh – giai đoạn 1 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và được Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 10/2022, với tổng vốn đầu tư gần 3.718 tỷ đồng, tương đương trên 159.9 triệu USD.

Dự án được thực hiện bởi 3 nhà đầu tư: Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP, Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore.