Cần Thơ thông tin tiến độ 2 dự án cao tốc đi qua địa bàn thành phố

Theo Sở Giao thông – Vận tải TP. Cần Thơ, Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang (thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) có chiều dài tuyến cao tốc thuộc địa bàn TP. Cần Thơ là 0,6 km; tổng chiều dài tuyến nối 9,252 km (Đoạn từ Quốc lộ Nam Sông Hậu – Nút giao IC2 là 2,252 km; đoạn từ nút giao IC2 – Quốc lộ 1 là 7 km).

Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 được khởi công vào ngày 1/1/2023.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn TP. Cần Thơ khoảng 54,3 ha, bao gồm: Đoạn tuyến chính cao tốc dài khoảng 0,6 km và nút giao IC2, diện tích 29,7 ha; đoạn tuyến nối từ Quốc lộ Nam Sông Hậu đến nút giao IC2 dài 2,25 km, diện tích 6,7 ha; đoạn tuyến nối từ Quốc lộ 1 đến nút giao IC2, dài 7 km, diện tích khoảng 17,9 ha. Tổng số hộ dân ảnh hưởng Dự án khoảng 638 hộ. Hiện đã kiểm đếm được 638/638 hộ, đạt 100%, dự kiến nhu cầu bố trí tái định cư khoảng 170 hộ với 205 nền. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông vận tải) đã chuyển đủ kinh phí theo dự án được duyệt là 618,1 tỷ đồng.

Đến nay, TP. Cần Thơ đã chỉ trả được 320 hộ, diện tích 25,2 ha, với số tiền 576,6 tỷ đồng (giải ngân đạt 95,7%). Đang khẩn trương xem xét để chi trả hết số tiền còn lại là 41,7 tỷ đồng.

Về việc bàn giao mặt bằng, ngày 1/12/2022, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã nhận bàn giao mặt bằng đoạn tuyến nối cao tốc dài 2,25 km, diện tích 6,7 ha. Ngày 20/3/2023, đã bàn giao 19,4 ha/29,7 ha diện tích mặt bằng đoạn nút giao IC2. Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai thi công đoạn từ Quốc lộ Nam Sông Hậu – Nút giao IC2 dài 2,252 km và nút giao IC2.

Sở Giao thông – Vận tải TP. Cần Thơ cho biết, Thành phố tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông – Vận tải và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về nhu cầu vốn còn lại để hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Dự án trong quý II/2023.

Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022, có tổng chiều dài toàn tuyến 37,65 km, với tổng mức đầu tư 10.370,74 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND TP. Cần Thơ tổ chức thực hiện. Thời gian hoàn thành dự án năm 2025.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, Dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ có chiều dài là 37,42 km, tổng mức đầu tư dự kiến là 9.725 tỷ đồng. UBND TP. Cần Thơ giao Ban Quản lý dự án TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

Dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ (đi qua 3 huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai) có khoảng 952 trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án (huyện Vĩnh Thạnh 210 trường hợp; huyện Cờ Đỏ 384 trường hợp; huyện Thới Lai 358 trường hợp).

Hiện nay, các địa phương đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án như: đã hoàn thành đo đạc hồ sơ kỹ thuật đất, ban hành thông báo thu hồi đất để phục vụ các bước tiếp theo (huyện Vĩnh Thạnh 86,25 ha; huyện Cờ Đỏ khoảng 97,62 ha; huyện Thới Lai 80,58 ha); đã kiểm đếm được 952/952 trường hợp (huyện Vĩnh Thạnh 210/210 trường hợp; huyện Cờ Đỏ 384/384 trường hợp; huyện Thới Lai 358/358 trường hợp); nhu cầu tái định cư dự kiến khoảng 260 nền.

Về công tác lựa chọn các đơn vị bước thiết kế kỹ thuật, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Cần Thơ đã hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu.

Trong quý II/2023, hoàn thành lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng để trình thẩm định dự kiển ngày 20/4/2023. Triển khai công tác chỉ định thầu để ngày 30/6/2023 khởi công Dự án.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 188,2 km, đi qua 4 tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần vận hành độc lập.

Tổng mức đầu tư Dự án là 44.691 tỷ đồng; hoàn thành cơ bản toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2027.