Bình Định yêu cầu 8 địa phương rà soát đất rừng, đất lúa phục vụ cao tốc Bắc – Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn vừa giao 8 địa phương có liên quan Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát tổng hợp diện tích đất rừng, đất lúa sử dụng xây dựng các khu tái định cư, bãi đổ thải, mỏ vật liệu phục vụ Dự án nhưng chưa được phê duyệt theo Nghị quyết số 273/NQUBTVQH15 ngày 11/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp kế hoạch sử dụng đất lúa, đất rừng thực hiện xây dựng các khu tái định cư, bãi đổ thải, mỏ vật liệu phục vụ Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh để tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp đến.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến mỏ vật liệu thi công Dự án Đường bộ cao tốc và khu tái định cư phục vụ dự án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết.

“Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện xây dựng các khu tái định cư, bãi đổ thải, mỏ vật liệu phục vụ Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh để tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp đến. việc tổng hợp kế hoạch sử dụng đất lúa, đất rừng thuộc phạm vi xây dựng khu tái định cư, bãi thải, mỏ vật liệu phục vụ Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu.