Bình Định sẽ điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công cho dự án có tiến độ tốt

Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn vừa có  ý kiến chỉ đạo về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu hoàn thành thủ tục đấu thầu và triển khai lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/3/2023. Quá thời hạn nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn đã phân bổ sang cho các dự án có tiến độ triển khai dự án tốt.

Ngoài ra, đến ngày 30/6/2023, phải đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất từ 40% đối với tất cả các nguồn vốn và đến ngày 30/9/2023 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn giao, các dự án nào chưa đạt theo các mốc nêu trên sẽ tiến hành điều chuyển vốn sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt.

Đối với kế hoạch vốn năm 2022 (nguồn ngân sách địa phương) còn lại kéo dài sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất theo quy định.

Chủ tịch tỉnh Bình Định, ông Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 đã được giao kế hoạch, cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, làm cơ sở để điều hành nguồn lực về đầu tư công.

Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các dự án khởi công mới được phân bổ kế hoạch năm 2023 thì phải cam kết, đăng ký tiến độ thực hiện hồ sơ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, làm cơ sở để điều hành nguồn lực về đầu tư công. Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo các chủ đầu tư thường xuyên tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn thiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Kịp thời báo cáo, trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn được giao nếu trong trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được.

Ngoài ra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đã giao; giải ngân đầu tư công là tiêu chí quan trọng để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ…

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định, tính đến ngày 1/3, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý hơn 1.113 tỷ đồng, đạt 12,49% kế hoạch năm. Bình Định nằm trong tốp 10 tỉnh, thành có tỷ lệ giải ngân vốn tư công đạt trên 10%. Trong đó, giải ngân nguồn vốn đầu tư tập trung được 89,6 tỷ đồng, đạt 15,29%; nguồn thu tiền sử dụng đất được hơn 378 tỷ đồng, đạt 6,89%; nguồn vốn từ xổ số kiến thiết 17,3 tỷ đồng, đạt 14,47%…