LIFT giao cắt với 11 m là 1,52% Li₂O tại Nite pegmatite, Dự án Liti Yellowknife, NWT

LIFT’s Yellowknife Lithium Project.

(SeaPRwire) –   British Columbia, Vancouver, 2 月 13 日, 2024 — (“LIFT” 或“公司”) () () (TSX-V:WS0) 欣然报告从黄刀 (Northwest Territories) 市外的黄刀 (Yellowknife) 伟晶岩岩床项目(YLP) 内 BIG West, Nite & Ki 伟晶岩中完成 的 8 个钻孔中获得的数据。钻探结果显示发现了大量隐伏的 spodumene 矿化,重点如下:

亮点:

  • YLP-0177: 11 米,含 1.52% Li2O, (Nitebr>
    和: 1 米,含 1.19% Li2O
  • YLP-0179: 12 米,含 0.64% Li2O, (Ki)
    包括: 3 米,含 1.39% Li2O
    和: 5 米,含 0.56% Li2O
    包括: 2 米,含 1.22% Li2O

结果讨论

本周的钻探结果来自在 Nite, Ki 和 BIG West 伟晶岩复合体上钻的 8 个孔的 1,184 米。本节末尾提供了复合岩计算表、与此讨论相关的一般评论以及孔头标题表。

LIFT 的首席执行官 Francis 评论道,“本周结果显示了 Nite 伟晶岩的高品位性质。11 米,含 1.52% Li2O 是一项极好的结果,表明在 Nite 伟晶岩的走向和底盘还有进一步的潜力。”

LIFTs Yellowknife Lithium Project LIFT Intersects 11 m at 1.52% Li₂O at its Nite pegmatite, Yellowknife Lithium Project, NWT
图 1 – LIFT 的黄刀 (Yellowknife) 伟晶岩岩床项目的位置。钻探工作到目前为止集中在伟晶岩组的近场群,该群位于黄刀市东部,沿着政府铺设的公路上,以及更远地区的 Echo 矿床。

Nite 伟晶岩

Nite 伟晶岩复合体由一个北东北向的 समानांतर-走向脉岩组成,其暴露长度至少为 1.4 公里,向东倾斜约 50°–70°。该复合体的北部由一个主脉岩组成,两侧各有一个或多个较薄的脉岩,而南部由一个由 5-10 个较薄的脉岩扇形张开的脉岩组成,最大延伸 200 米。

YLP-0174 探索了 Nite 伟晶岩,距离其北端约 100 米,距离地表 50 米。钻探发现了三个伟晶岩脉岩,范围从 2-5 米,在 27 米岩心中累积伟晶岩 9 米。这些脉岩的化验结果为在 3 米上返回 0.82% Li2O。

YLP-0177 的钻探目的是测试 Nite 伟晶岩,距离其南方测绘范围约 600 米,距离地表 100-150 米。两个之前公布的钻孔在同一断面上钻探,从分别位于 YLP-0177 上游 100 米 (YLP-0142) 和下游 (YLP -0182) 的 两个位置返回了 10-11 米,Li2O 含量为 1.40-1.50%。新的钻探发现了在四个 1-7 米脉岩之后的一个 16 米脉岩,在 72 米钻心中累积伟晶岩 31 米。化验结果返回一个来自厚脉岩的 11 米,Li2O 含量为 1.52%的复合岩,以及来自较薄脉岩之一的 1 米,Li2O 含量为 1.19% 的复合岩(表 1 和 2,图 2 和 3)。

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Nite pegmatite 1 LIFT Intersects 11 m at 1.52% Li₂O at its Nite pegmatite, Yellowknife Lithium Project, NWT
图 2 – 平面图显示了本新闻稿中报道的菱形钻孔的 Nite 伟晶岩的外观。