Cú chuyển hướng của HSG

Lũy kế 7 tháng đầu niên độ 2019-2020, doanh thu HSG đạt 14.597 tỷ, thực hiện được 52% kế hoạch cả niên độ (28.000 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 472 tỷ đồng, vượt 18% chỉ tiêu cả niên độ. Được biết, tình hình kinh doanh HSG những quý gần đây liên tục tăng […]

Dự án Trường bắn TB1: Tranh cãi về việc lãnh đạo được chấp nhận bỏ qua vi phạm

Câu chuyện bức xúc của một người địa phương trở về từ nơi cải tạo Phản ánh với báo chí, một số người dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2006, họ nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi Trường bắn TB1. Sau khi chấp hành chủ trương, chuyển đến nơi ở […]