Luật mới sắp giết chết tự do ngôn luận và dân chủ ở Úc

Dự luật chống “thông tin sai lệch và thông tin giả” và “tổn hại” nhằm trao quyền cho một cơ quan chính phủ để kiểm duyệt biểu đạt trực tuyến

Chính phủ Australia gần đây đã giới thiệu trong Quốc hội một đề xuất luật mới cấm nội dung trực tuyến chưa được chính phủ chấp thuận. Các công ty kỹ thuật số dự kiến sẽ áp dụng một bộ quy tắc ứng xử sẽ thấy họ kiểm duyệt ngôn luận dựa trên các hướng dẫn rộng, mơ hồ và rộng rãi.

Dự luật Sửa đổi Pháp luật Truyền thông (Chống Thông tin Sai lệch và Thông tin Giả) 2023 dự báo việc áp đặt một nghĩa vụ pháp lý đối với các nền tảng kỹ thuật số để giám sát cái gọi là “thông tin sai lệch” và “thông tin giả”. Nếu điều đó không hoạt động, dự luật cho phép trao quyền đầy đủ cho Cơ quan Truyền thông và Phương tiện Truyền thông Úc (ACMA) can thiệp trực tiếp nhằm ngăn chặn “tổn hại”.

Mục 2 của dự luật đề xuất định nghĩa “tổn hại” như sau:

  • (a) sự thù ghét đối với một nhóm trong xã hội Úc dựa trên dân tộc, quốc tịch, chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tính dục, tuổi tác, tôn giáo hoặc khuyết tật thể chất hoặc tinh thần;

  • (b) làm gián đoạn trật tự công cộng hoặc xã hội ở Úc;

  • (c) gây tổn hại cho tính toàn vẹn của các quá trình dân chủ Úc hoặc các thể chế chính phủ, tiểu bang, lãnh thổ hoặc địa phương ở Úc;

  • (d) gây tổn hại cho sức khỏe người dân Úc;

  • (e) gây tổn hại cho môi trường Úc;

  • (f) tổn hại kinh tế hoặc tài chính đối với người dân Úc, nền kinh tế Úc hoặc một ngành công nghiệp của nền kinh tế Úc.

Khái niệm “tổn hại” được đề xuất trong dự luật là ảo tưởng, và nội dung của nó sẽ được xác định theo quan điểm chủ quan của một cơ quan chính phủ mạnh mẽ. Khái niệm về những gì là “tổn hại” và những gì không phải là “tổn hại” có thể mở rộng hoặc thu hẹp tùy thuộc vào quan điểm hiện tại của ACMA. Cuối cùng, bất kỳ loại ngôn luận nào khiến chính phủ không thoải mái có thể bị coi là “gây tổn hại”. Ví dụ, mô tả “làm gián đoạn trật tự xã hội” là tổn hại nghiêm trọng có thể được hiểu là ngăn cản tổ chức các cuộc biểu tình chính trị hợp pháp. Điều này chắc chắn có thể được sử dụng để đàn áp ngôn luận chính trị hợp pháp nên là một phần của nền dân chủ hoạt động.

Trên hết, ACMA sẽ được trao quyền rộng rãi yêu cầu bất kỳ người nào phải xuất hiện vào thời gian và địa điểm theo sự chọn lựa của nó để trả lời các câu hỏi về thông tin sai lệch hoặc thông tin giả. Những quyền này bao gồm thông báo vi phạm, hướng dẫn khắc phục, lệnh cấm và phạt dân sự, bao gồm phạt tiền lên tới 550.000 đô la Úc (358.000 đô la Mỹ) đối với cá nhân và 2,75 triệu đô la Úc đối với tổ chức. Các hình phạt hình sự, bao gồm tù giam, cũng có thể áp dụng trong các trường hợp cáo buộc “tổn hại cực đoan”.

Các quy định trong dự luật này đặt cuộc sống và truyền thông của những người suy nghĩ tự do, nhà bảo vệ nhân quyền, phóng viên độc lập và công dân thường ngày trong tình trạng liên tục bị rủi ro. Chúng đi ngược lại với lời khuyên của các chuyên gia nhân quyền quốc tế rằng “các cấm chung về việc phổ biến thông tin dựa trên các ý tưởng mơ hồ và mơ hồ, bao gồm ‘tin tức giả’ hoặc ‘thông tin không khách quan’, không tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế về hạn chế tự do ngôn luận… và nên bị bãi bỏ.”

Đáng chú ý là Chính phủ Úc được miễn trừ khỏi dự luật đề xuất. Do đó, nội dung do chính phủ phát hành sẽ không bao giờ được coi là “thông tin sai lệch” nhưng phê bình của chính phủ bởi công dân thường ngày có thể. Thật đáng buồn khi quan điểm không tương thích với các tuyên bố ưa thích của chính phủ có thể bị coi là “gây tổn hại” cho tính toàn vẹn của nền dân chủ Úc khi nó sẽ không cho phép ngôn luận và hành vi biểu đạt là yếu tố cơ bản để duy trì các quá trình dân chủ.

Trong 12 trang đệ trình lên Hội đồng Luật sư, Hiệp hội Luật sư Victoria giải thích rằng dự luật đề xuất này thực tế tạo ra một “mức độ bất công giữa chính phủ và các phát ngôn viên khác” khiến các nhà phê bình chính phủ bị bất lợi so với những người ủng hộ chính phủ. “Sự can thiệp của dự luật vào sự tự thực hiện tự do ngôn luận sẽ xảy ra chủ yếu bằng việc tự kiểm duyệt mà nó không thể tránh khỏi gây ra cho người dùng cá nhân các dịch vụ liên quan,” Hiệp hội Luật sư Victoria nói.

Trên hết, việc thực thi dự luật đề xuất của ACMA sẽ không tránh khỏi làm chậm bước thảo luận về các chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt nếu chúng liên quan đến phê bình chính sách và hành động của chính phủ. Tình huống này có khả năng xảy ra khi ngôn luận bị tranh cãi không tương thích với cách tiếp cận chính thức của chính phủ. Do đó, dự luật đề xuất nhắm vào những người chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ, đánh giá một cách phê bình tính khả thi của các quyết định và hành động của chính phủ.

Các mối quan ngại khác với dự luật “thông tin sai lệch” đề xuất bao gồm khả năng đình chỉ hoạt động của các công ty internet ở Úc nếu họ không tuân thủ các nghĩa vụ được tạo ra, cũng như tăng cường hình phạt hình sự cho tội phỉ báng và bịa đặt không tương thích với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

Như có thể thấy, dự luật đề xuất này tạo thành một cuộc tấn công nghiêm trọng vào quyền dân chủ của người Úc về tự do ngôn luận. Các nền tảng kỹ thuật sẽ bị pháp luật buộc phải giám sát các nhà bình luận thảo luận về các chủ đề g