FPT ấn định ngày trả cổ tức 25%, số tiền dự chi hơn 678 tỷ đồng

CTCP FPT (HoSE: FPT) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu là 14/5.

FPT ấn định ngày trả cổ tức 25%. Ảnh minh họa

Theo phương án đã được thông qua, FPT sẽ chi hơn 678 tỷ đồng trả 10% cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt ngày 5/6. Trước đó, công ty tạm ứng 10%, nâng cổ tức cả năm lên 20% bằng tiền. Tỷ lệ này đã được FPT duy trì hàng năm, từ 2015 đến nay.

Ngoài cổ tức bằng tiền, FPT chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Công ty dự kiến phát hành hơn 102,2 triệu cổ phiếu trong tháng 6.

Nội dung chi trả cổ tức này vừa mới được cổ đông FPT thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức ngày 8/4. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết vẫn tiến hành cuộc họp đúng thời hạn bằng hình thức trực tuyến dù đang trong thời gian cách ly xã hội trên toàn quốc nhằm đảm bảo đúng lộ trình trả cổ tức cho cổ đông.

Vũ Đậu (TH)/ SHTT