Waterdrop Inc. Công bố Kết quả Tài chính Chưa được Kiểm toán Quý 2 Năm 2023

BEIJING, 7 tháng 9 năm 2023 – Waterdrop Inc. (“Waterdrop”, Công ty” hoặc “chúng tôi”) (NYSE: WDH), một nền tảng công nghệ hàng đầu chuyên về bảo hiểm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe với tác động xã hội tích cực, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật về Tài chính và Hoạt động trong Quý 2 năm 2023

Hiệu suất kinh doanh bền vững: Đối với quý 2 năm 2023, phí bảo hiểm năm đầu tiên (“FYP”) thông qua Sàn giao dịch Bảo hiểm Waterdrop của chúng tôi đạt 2.197,0 triệu NDT (303,0 triệu USD), tăng 29,8% theo quý. Doanh thu hoạt động ròng của chúng tôi là 678,7 triệu NDT (93,6 triệu USD), tăng 12,0% theo quý.

Dòng tiền hoạt động dương: Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, số dư tiền mặt và tương đương tiền cùng các khoản đầu tư ngắn hạn của chúng tôi đạt 3.399,2 triệu NDT (468,8 triệu USD). Chúng tôi tiếp tục tạo ra dòng tiền hoạt động dương, và có dòng tiền chi cho hoạt động đầu tư và tài chính.

Mở rộng thêm các sản phẩm: Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, chúng tôi đã cung cấp 1.050 sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng của mình, so với 876 vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Trong quý 2 năm 2023, FYP từ các sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo chiếm 21,8% tổng FYP thông qua Sàn giao dịch Bảo hiểm Waterdrop của chúng tôi.

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, khoảng 439 triệu người đã quyên góp tổng cộng khoảng 60,1 tỷ NDT cho hơn 2,95 triệu bệnh nhân thông qua Quỹ hỗ trợ y tế Waterdrop.

Ông Peng Shen, Người sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Waterdrop, bình luận: “Trong quý 2, chúng tôi tiếp tục theo đuổi quỹ đạo phát triển chất lượng, tập trung vào người dùng, đạt được doanh thu hoạt động ròng 678,7 triệu NDT (93,6 triệu USD) và lợi nhuận ròng 21,7 triệu NDT (3 triệu USD).

Trong quý 2, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của chúng tôi chứng kiến sự tăng trưởng theo quý về số lượng người dùng mới và duy trì tỷ lệ gia hạn hợp đồng bảo hiểm ở mức ổn định cao. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục đổi mới các sản phẩm và giới thiệu Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời Blue Ocean, một chính sách bảo hiểm y tế đột phá tạo điều kiện kết nối với các can thiệp y tế và dược phẩm tiên tiến ở nước ngoài.

Đối với hoạt động quỹ hỗ trợ y tế, Ủy ban Minh bạch Hoạt động của chúng tôi liên tục giám sát tính xác thực của các hoạt động gây quỹ, bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân và nhà tài trợ. Chúng tôi cũng tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ tư vấn của mình, như một phần nỗ lực thúc đẩy các thực tiễn tốt nhất trong ngành và sự phát triển có trật tự của toàn bộ lĩnh vực.

Nền tảng Thử nghiệm Lâm sàng Kỹ thuật số E-Find duy trì đà tăng trưởng cao. Trong quý 2, chúng tôi hợp tác với 132 công ty dược phẩm và CRO và thành công tuyển dụng hơn 900 bệnh nhân. Chúng tôi cũng đưa vào hoạt động 80 chương trình thử nghiệm lâm sàng mới, chứng tỏ hiệu suất vững chắc của chúng tôi trong việc tuyển dụng bệnh nhân kỹ thuật số. Đáng chú ý là trong quý này, hoạt động CRO của chúng tôi đạt được tiến bộ đáng kể bằng cách khởi động dự án điều hành thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trong toàn bộ chu trình.

Hướng tới tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tích hợp nguồn lực và tối đa hóa lợi thế của mình trong ngành bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe trong nước.”

Kết quả Tài chính cho Quý 2 năm 2023

Doanh thu hoạt động, ròng

Doanh thu hoạt động ròng cho quý 2 năm 2023 giảm 3,2% theo năm xuống 678,7 triệu NDT (93,6 triệu USD) so với 701,4 triệu NDT cùng kỳ năm 2022. Theo quý, doanh thu hoạt động ròng tăng 12,0%.

Thu nhập liên quan đến bảo hiểm bao gồm thu nhập môi giới bảo hiểm và thu nhập dịch vụ kỹ thuật. Thu nhập môi giới bảo hiểm đại diện cho hoa hồng môi giới kiếm được từ các công ty bảo hiểm. Thu nhập dịch vụ kỹ thuật bao gồm cung cấp các dịch vụ kỹ thuật bao gồm duy trì mối quan hệ khách hàng, quản lý khiếu nại của khách hàng, xem xét yêu cầu bồi thường và các dịch vụ giới thiệu người dùng, trong số những thứ khác, cho các công ty bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm và công ty đại lý. Thu nhập liên quan đến bảo hiểm của chúng tôi đạt 597,4 triệu NDT (82,4 triệu USD) trong quý 2 năm 2023, giảm 4,6% theo năm so với 625,9 triệu NDT cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do giảm thu nhập dịch vụ kỹ thuật.

Phí dịch vụ quỹ hỗ trợ đại diện cho thu nhập dịch vụ kiếm được khi bệnh nhân thành công rút tiền từ các chiến dịch quỹ hỗ trợ của họ. Vai trò của chúng tôi là vận hành nền tảng Quỹ hỗ trợ Y tế Waterdrop để cung cấp các dịch vụ liên quan đến quỹ hỗ trợ thông qua internet, cho phép bệnh nhân có hóa đơn y tế đáng kể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những trái tim quan tâm thông qua công nghệ (“dịch vụ quỹ hỗ trợ y tế”). Dịch vụ quỹ hỗ trợ y tế của chúng tôi nói chung bao gồm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và internet, quản lý, xem xét và giám sát các chiến dịch quỹ hỗ trợ, cung cấp các biện pháp quản lý rủi ro và chống gian lận toàn diện, và tạo điều kiện thu thập và chuyển tiền. Kể từ ngày 7 tháng 4 năm 2022, nền tảng quỹ hỗ trợ của chúng tôi đã ngừng trang trải chi phí liên quan đầy đủ và bắt đầu tính phí dịch vụ là 3% số tiền quyên góp, tối đa 5.000 NDT cho một chiến dịch. Xem xét tình huống cụ thể của từng trường hợp, chúng tôi có thể trợ cấp một phần phí dịch vụ cho một số bệnh nhân có nhu cầu đặc biệt. Đối với quý 2 năm 2023, chúng tôi tạo ra 44,7 triệu NDT (6,2 triệu USD) phí dịch vụ, giảm 20,3% theo năm so