Thị trường silo ngũ cốc và thiết bị phụ trợ dự kiến tăng 1,22 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2027, nhu cầu tăng về kho chứa ngũ cốc thúc đẩy tăng trưởng – Technavio

NEW YORK, Ngày 8 tháng 9 năm 2023 – Kích thước thị trường silos ngũ cốc và thiết bị phụ trợ dự kiến sẽ tăng 1,22 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2027. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng của thị trường sẽ tiến triển với CAGR 5,95% trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu tăng về lưu trữ ngũ cốc thúc đẩy thị trường silos ngũ cốc và thiết bị phụ trợ. Các yếu tố như tăng sản lượng lương thực và dân số lớn hơn dẫn đến nhu cầu lớn hơn về các cơ sở lưu trữ như silos ngũ cốc và thiết bị phụ trợ chất lượng cao. Ví dụ, ở Mỹ, công suất lưu trữ trong trang trại và công suất lưu trữ ngoài trang trại lần lượt đạt 15,58 tỷ bushels và 11,822 tỷ bushels vào năm 2022. Những yếu tố như vậy dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường silos ngũ cốc và thiết bị phụ trợ ở Mỹ, đảm bảo lưu trữ hàng loạt an toàn thực phẩm với các tùy chọn kiểm soát nhiệt độ và sâu bệnh. Do đó, những yếu tố như vậy thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường silos ngũ cốc và thiết bị phụ trợ trong giai đoạn dự báo. Thị trường được chia thành các phân khúc theo Loại (Silos ngũ cốc và Thiết bị phụ trợ), Ứng dụng (Vận chuyển ngũ cốc và Lưu trữ ngũ cốc), và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương, Nam Mỹ, và Trung Đông và Châu Phi). Báo cáo phân tích quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường và cung cấp các dự báo chính xác về sự tăng trưởng của thị trường. Xem mẫu PDF MIỄN PHÍ

Những điểm nổi bật chính:

Báo cáo công nhận các công ty sau đây là một số nhà cung cấp chính trên thị trường silos ngũ cốc và thiết bị phụ trợ: Ag Growth International Inc., AGCO Corp., Ahrens Group Pty Ltd., Bentall Rowlands Storage Systems Ltd., Berkshire Hathaway Inc., Chief Industries Inc., CST Industries Inc., Henan Haokebang Machinery Equipment Co. Ltd., Kepler Weber SA, Kotzur Pty. Ltd., Mysilo Grain Storage Systems Inc. Co., Nelson Silos, P W Metallbau GmbH and Co. KG, Rostfrei Steels Pvt. Ltd., Satake Corp., Sioux Steel Co., Sukup Manufacturing Co., Superior Manufacturing LLC, Symaga SA, và Silos Cordoba SL
Thị trường Silos Ngũ cốc và Thiết bị Phụ trợ bị phân mảnh.
Thị trường quan sát được tăng trưởng 4,49% so với cùng kỳ năm 2023.

Xu hướng

Tập trung vào silos ngũ cốc mạ kẽm là xu hướng thị trường silos ngũ cốc và thiết bị phụ trợ đang nổi lên.

Thách thức

Biến động giá nguyên liệu thường xuyên thách thức sự tăng trưởng của thị trường silos ngũ cốc và thiết bị phụ trợ. Báo cáo cũng bao gồm thông tin về xu hướng và thách thức sắp tới. Khám phá thông tin chi tiết bằng cách mua báo cáo

Phân khúc chính:

Phân khúc loại silos ngũ cốc nắm giữ phần lớn thị phần thị trường silos ngũ cốc và thiết bị phụ trợ vào năm 2019. Phân khúc sẽ tiếp tục chiếm phần lớn doanh thu trong suốt thời kỳ dự báo. Phân khúc sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể vì chúng được sử dụng để lưu trữ lượng lớn ngũ cốc trong thời gian dài. Nhu cầu gia tăng từ ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm có khả năng trở thành nhân tố đóng góp chính cho phân khúc silos ngũ cốc trong thời kỳ dự báo. Xem đóng góp của các phân khúc đối với thị trường, Yêu cầu mẫu PDF MIỄN PHÍ

Các báo cáo liên quan:

Quy mô Thị trường Máy xúc ngũ cốc Toàn cầu dự kiến sẽ tăng 132,64 triệu USD từ năm 2022 đến năm 2027. Thị trường ước tính sẽ tăng trưởng với CAGR 5,66% giữa năm 2022 và 2027.

Quy mô thị trường hạt giống Hoa Kỳ ước tính sẽ tăng trưởng với CAGR 8,12% giữa năm 2022 và 2027. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng 10.417,75 triệu USD.

Phạm vi Thị trường Silos Ngũ cốc và Thiết bị Phụ trợ

Báo cáo bao gồm

Chi tiết

Năm cơ sở

2022

Giai đoạn lịch sử

2017-2021

Giai đoạn dự báo

2023-2027

Động lực tăng trưởng và CAGR

Tăng tốc với CAGR 5,95%