Tài chính mạnh và tiềm năng tăng trưởng cổ phiếu của Nvidia

Nvidia Stock

Công ty Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA) có biên lợi nhuận tiền mặt tự do (FCF) đáng kinh ngạc, có thể thúc đẩy giá cổ phiếu của nó lên cao hơn nữa. Trong khi đó, tận dụng các khoản hoa hồng cao hơn cho các tùy chọn put ngoài tiền (OTM) dường như là một động thái khôn ngoan để thu nhập bổ sung.

Tiềm năng ảnh hưởng của Dòng tiền mặt tự do đến giá cổ phiếu NVDA

Người ta cho rằng giá trị cổ phiếu NVDA có thể nằm trong khoảng 581,26 USD và 780,53 USD mỗi cổ phiếu, chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng tiền mặt tự do mạnh mẽ của nó. Điều này tương đương với mức giá trung bình khoảng 680,90 USD mỗi cổ phiếu.

Để minh họa sức mạnh FCF của Nvidia, trong quý gần nhất kết thúc vào ngày 31 tháng 7, công ty đã tạo ra hơn 6 tỷ USD FCF. Con số ấn tượng này đại diện cho biên lợi nhuận FCF đáng kinh ngạc 44,8% dựa trên doanh thu quý là 13,5 tỷ USD.

Nhìn về phía trước, Nvidia dự kiến sẽ tạo ra doanh thu lên tới 16 tỷ USD trong quý tới, có thể đẩy FCF của nó lên khoảng 7,17 tỷ USD. Điều này có ý nghĩa đáng kể đối với việc định giá cổ phiếu NVDA.

Dự báo của các chuyên gia cho thấy doanh thu sẽ đạt 54,08 tỷ USD trong năm kết thúc vào ngày 31 tháng 1 và 79,39 tỷ USD trong năm tiếp theo. Trong 12 tháng tới, doanh thu trung bình có thể là khoảng 66,7 tỷ USD. Sử dụng biên lợi nhuận FCF trung bình 45% cho thấy dòng tiền mặt tự do có thể tăng lên 30 tỷ USD, có thể đẩy giá cổ phiếu NVDA lên cao hơn.

Ví dụ, với tỷ suất FCF là 2,0% (tương đương nhân FCF với 50 lần), vốn hóa thị trường có thể đạt 1,5 nghìn tỷ USD, cao hơn 35% so với vốn hóa thị trường hiện tại 1,11 nghìn tỷ USD của Nvidia. Nói cách khác, giá cổ phiếu NVDA có thể tăng lên 616,76 USD, đại diện cho mức tăng 35% so với giá hiện tại 456,86 USD mỗi cổ phiếu.

Bán ngắn tùy chọn put OTM như một chiến lược thu nhập

Trong khi các nhà đầu tư chờ đợi tiềm năng tăng trưởng này, việc tận dụng các khoản hoa hồng cao của các tùy chọn put OTM bằng cách bán chúng ngắn hạn dường như có ý nghĩa. Chiến lược này tạo ra thu nhập bổ sung, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư đã nắm giữ cổ phiếu NVDA. Đáng chú ý, không có rủi ro bị gọi đi cổ phiếu. Rủi ro chính là sự sụt giảm giá cổ phiếu, có thể buộc phải mua thêm cổ phiếu và tạo ra khoản lỗ chưa thực hiện. Tuy nhiên, nó cũng có thể giảm chi phí đầu tư trung bình để nắm giữ cổ phiếu.

Ví dụ, hãy xem xét giai đoạn đáo hạn vào ngày 24 tháng 11, chỉ ba ngày sau khi công ty báo cáo kết quả quý kết thúc vào ngày 30 tháng 10. Đây là ít hơn ba tuần từ ngày hôm nay, nhưng các khoản hoa hồng cho tùy chọn put là đáng kể.

Một ví dụ là giá hành động 430 USD, thấp hơn giá hiện tại hơn 5%, khiến nó trở thành một put OTM. Giá bid cho tùy chọn này là 12,40 USD, cung cấp lợi suất 2,88% trên giá hành động 430 USD cho những người bán ngắn hạn. Lợi suất cao này trong thời gian ngắn là hấp dẫn. Nếu chiến lược này có thể được lặp lại mỗi ba tuần trong một năm (17 lần), lợi suất hàng năm dự kiến là 49%.

Trong thực tế, một nhà đầu tư đặt ra 43.000 USD tiền mặt và/hoặc margin với công ty chứng khoán của họ. Họ sau đó “Bán mở” 1 hợp đồng tùy chọn với giá hành động 430 USD, đáo hạn vào ngày 24 tháng 11. Ngay lập tức, nhà đầu tư nhận được 1.240 USD, tương đương với giá bid nhân với 100. Số tiền này được giữ bất kể giá cổ phiếu NVDA có duy trì trên 430 USD/cổ phiếu vào ngày 24 tháng 11 hay không. Ngay cả khi cổ phiếu giảm xuống 430 USD, giá thu hồi cho nhà đầu tư là 417,60 USD (430 USD – 12,40 USD), thấp hơn 8,5% so với giá hiện tại.

Bằng cách lặp lại giao dịch này mỗi ba tuần trong một năm, tài khoản sẽ tích lũy được 21.080 USD, đại diện cho lợi suất 49% trên 43.000 USD đầu tư vào chiến lược này trong năm. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư cũng nắm giữ cổ phiếu NVDA, họ có thể hưởng lợi từ bất kỳ tiềm năng tăng giá cổ phiếu nào, phù hợp với mục tiêu giá được thảo luận.