Sự tăng trưởng mạnh mẽ về dòng tiền tự do của Amazon cho thấy triển vọng tích cực cho cổ phiếu AMZN

Amazon Stock

Amazon (NASDAQ:AMZN) gần đây đã báo cáo doanh thu quý 3 tăng 11%, tính đến việc thay đổi tiền tệ. Đáng chú ý, dòng tiền hoạt động tự do (FCF) của công ty tăng đáng kể 170% so với quý trước, đi kèm với sự tăng đột biến trong tỷ lệ FCF. Hiệu suất FCF mạnh mẽ này cho thấy tiềm năng cho cổ phiếu AMZN tiếp tục tăng.

Tính đến ngày 7 tháng 11, cổ phiếu AMZN đang ở mức 142,81 USD mỗi cổ phiếu, gần với mức cao nhất 52 tuần. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do tại sao AMZN có thể thấy sự gia tăng thêm dựa trên sự tăng trưởng ấn tượng của FCF.

Dòng tiền hoạt động tự do tăng tốc:

Vào ngày 26 tháng 10, Amazon thông báo rằng dòng tiền hoạt động tự do trong 12 tháng qua (LTM) đạt 21,4 tỷ USD. Điều này đánh dấu sự tăng trưởng đáng kể so với 7,9 tỷ USD được tạo ra trong giai đoạn kết thúc LTM tại quý 2. Quan trọng hơn, điều này dẫn đến sự mở rộng đáng kể trong tỷ lệ FCF của công ty.

Ví dụ, trong LTM cho quý 3, doanh thu của Amazon là 554 tỷ USD, dẫn đến tỷ lệ FCF khoảng 3,86% (21,4 tỷ USD chia cho 554 tỷ USD). Điều này đáng kể hơn so với tỷ lệ FCF 1,47% quan sát thấy trong quý trước dựa trên doanh thu LTM là 538 tỷ USD.

Sự tăng trưởng đáng kể này trong FCF được thúc đẩy bởi tăng trưởng đáng kể trong ba lĩnh vực chính: doanh thu bán hàng thứ 3 (tăng 18% theo năm), doanh thu dịch vụ điện toán đám mây Amazon (AWS) (tăng 25% theo năm) và quảng cáo (tăng 13% theo năm).

Kết quả là FCF đang tăng tốc cùng với tỷ lệ FCF, có thể góp phần vào giá cổ phiếu cao hơn trong năm tới.

Tiềm năng của cổ phiếu AMZN dựa trên việc cải thiện tỷ lệ FCF

Các nhà phân tích dự báo doanh thu của Amazon trong năm tới có thể tăng từ 570,4 tỷ USD lên 635,3 tỷ USD, đại diện cho mức tăng trưởng 11% theo năm. Giả định một con số doanh thu trung bình là 603 tỷ USD trong 12 tháng tới, ước tính tỷ lệ FCF là 4,0% có thể dẫn đến tổng dòng tiền hoạt động tự do là 24,1 tỷ USD. Điều này đánh dấu sự tăng trưởng 12,6% so với 21,4 tỷ USD được tạo ra trong năm trước.

Hơn nữa, đến cuối năm 2024, với cùng ước tính tỷ lệ FCF 4,0%, FCF có thể đạt 25,4 tỷ USD, cho thấy sự tăng trưởng trong việc định giá công ty.

Hiện tại, hiệu suất FCF của Amazon là khoảng 1,5%, tính bằng cách chia FCF 21,4 tỷ USD cho vốn hóa thị trường 1,43 nghìn tỷ USD. Nếu chúng tôi áp dụng hiệu suất này cho dự báo FCF là 25,4 tỷ USD vào năm 2024, vốn hóa thị trường của Amazon có thể tăng lên 1,693 nghìn tỷ USD, đại diện cho sự tăng trưởng 13,4% trong vòng một năm tới.

Tóm tắt, cổ phiếu AMZN có thể có tiềm năng tăng trưởng 13,4%, đạt mức 161,95 USD vào một thời điểm nào đó trong năm tới, dựa trên sự tăng trưởng của FCF và tỷ lệ FCF của nó.

Mục tiêu giá của các nhà phân tích

Phân tích mục tiêu giá trung bình của 47 nhà phân tích đối với cổ phiếu AMZN, như báo cáo bởi Yahoo! Finance, cho thấy mức giá mục tiêu trung bình là 160,61 USD mỗi cổ phiếu, phù hợp chặt chẽ với mục tiêu giá của chúng tôi là 161,95 USD, xét đến hiệu suất FCF mạnh mẽ.

Hơn nữa, một dịch vụ có tên Anachart, thu thập những nhận định từ các nhà phân tích cá nhân, cho thấy tiềm năng tăng trưởng trung bình là 25,87 USD với khung thời gian trung bình đạt được các mục tiêu này là 163 ngày.

Kết luận, các nhà phân tích có lẽ tin tưởng rằng cổ phiếu AMZN vẫn còn dư địa tăng trưởng, được hỗ trợ bởi hiệu suất dòng tiền hoạt động tự do mạnh mẽ của nó.