Starbucks Tăng Lương Cho Nhân Viên Không Thuộc Công Đoàn Tại Mỹ Và Tăng Thêm Phúc Lợi

Starbucks Stock

Starbucks (NYSE: SBUX) đang cải thiện tiền lương và lợi ích cho phần lớn nhân viên làm việc theo giờ tại Hoa Kỳ sau một năm bán hàng kỷ lục. Tuy nhiên, công ty đã thông báo rằng một số quyền lợi nhất định sẽ không áp dụng cho những nhân viên đã tham gia công đoàn, nhấn mạnh đến căng thẳng ngày càng gia tăng giữa gã khổng lồ cà phê có trụ sở tại Seattle và công đoàn đang nỗ lực tổ chức các cửa hàng của Starbucks tại Mỹ.

Kể từ năm 2021, ít nhất 366 địa điểm Starbucks tại Mỹ đã bỏ phiếu thuận việc thành lập công đoàn, theo Hội đồng Quan hệ Lao động Quốc gia. Tuy nhiên, thỏa thuận lao động vẫn chưa đạt được tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc công đoàn này, trong tổng số 9.600 cửa hàng do Starbucks vận hành tại Mỹ.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, Starbucks đã tuyên bố sẽ tăng lương, hiện tại mức lương trung bình là 17,5 USD một giờ. Nhân viên tại cả hai loại cửa hàng có hoặc không có công đoàn với thâm niên làm việc dưới 4 năm sẽ được tăng lương 3% hoặc 4%, tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm. Những người có 5 năm hoặc nhiều hơn sẽ đủ điều kiện nhận mức tăng lương 5%. Tuy nhiên, mức tăng lương 5% này, là một lợi ích mới, phải được đàm phán với Công đoàn Lao động Hoa Kỳ và do đó không áp dụng cho các cửa hàng có công đoàn, theo thông báo của công ty.

Công đoàn Lao động Hoa Kỳ đã bác bỏ yêu cầu này và dự định sẽ nộp đơn khiếu nại lao động bất hợp pháp chống lại Starbucks với Hội đồng Quan hệ Lao động Quốc gia, nói rằng “Từ chối quyền lợi cho các cửa hàng có công đoàn là trái pháp luật”.

Ngoài việc tăng lương, Starbucks cũng sẽ giảm thời gian yêu cầu nhân viên làm việc theo giờ phải làm việc để được hưởng phép nghỉ hàng năm từ 1 năm xuống còn 90 ngày. Quyền lợi này chỉ áp dụng cho nhân viên tại các cửa hàng không có công đoàn.

Hơn nữa, Starbucks đã giới thiệu một cuộc thi barista vùng Bắc Mỹ mới, mở cửa cho nhân viên tại Mỹ và Canada. Tuy nhiên, chương trình này sẽ không áp dụng cho nhân viên tại các cửa hàng có công đoàn do liên quan đến tiền thưởng và chi phí đi lại.

Hành động của Starbucks dường như mâu thuẫn với phán quyết vào tháng 9 của một thẩm phán luật lao động cho Hội đồng Quan hệ Lao động Quốc gia, người tuyên bố rằng công ty đã hành xử bất hợp pháp vào mùa thu năm ngoái khi chỉ tăng lương cho nhân viên không tham gia công đoàn. Starbucks đã kháng cáo phán quyết này, cho rằng tiêu chuẩn của Hội đồng Quan hệ Lao động Quốc gia không cho phép các nhà sử dụng lao động thay đổi một cách đơn phương tiền lương hoặc lợi ích của nhân viên có công đoàn.

Cổ phiếu Starbucks đã tăng 3% trong năm nay.