Southwest Gas Holdings, Inc. sẽ báo cáo kết quả quý 3 năm 2023 vào ngày 8 tháng 11 năm 2023

Oil and Gas 57 Megapixl Fred11 2 Southwest Gas Holdings, Inc. to Report Third Quarter 2023 Results on November 8, 2023

Công ty sẽ tổ chức cuộc họp báo thông tin tài chính vào ngày 8 tháng 11 năm 2023

LAS VEGAS, Ngày 8 tháng 11 năm 2023 — Công ty Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE: SWX) (“Southwest Gas” hoặc “Công ty”) hôm nay thông báo rằng nó sẽ công bố kết quả quý 3 năm 2023 trước thị trường mở cửa vào Thứ Tư, ngày 8 tháng 11 năm 2023. Công ty sẽ tổ chức cuộc hội thảo báo cáo kết quả vào ngày 8 tháng 11 năm 2023, lúc 11 giờ sáng giờ miền Đông để thảo luận về kết quả, và cuộc thảo luận có thể bao gồm thông tin kinh doanh, tài chính hoặc khác không nằm trong bản công bố kết quả.

Cuộc hội thảo sẽ được phát trực tiếp trên trang web của Công ty tại www.swgasholdings.com.

Ngày:

Thứ Tư, ngày 8 tháng 11 năm 2023

Thời gian:

11 giờ sáng giờ miền Đông

Số điện thoại:

(844) 481-2868

Số điện thoại quốc tế:

(412) 317-1860

Nếu bạn không thể tham gia trực tiếp cuộc hội thảo trực tuyến, cuộc gọi cũng sẽ được lưu trữ trên trang web của Công ty tại www.swgasholdings.com. Ngoài ra, bạn có thể truy cập lại cuộc gọi kỹ thuật số bằng cách gọi (877) 344-7529 hoặc quốc tế là (412) 317-0088, bắt đầu một giờ sau khi kết thúc cuộc hội thảo báo cáo kết quả. Mã xác nhận là 4243070. Bản ghi âm kỹ thuật số của cuộc gọi sẽ có hiệu lực cho đến 4:30 chiều giờ miền Đông vào ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Southwest Gas Holdings Inc Logo Southwest Gas Holdings, Inc. to Report Third Quarter 2023 Results on November 8, 2023

Nguồn: Southwest Gas Holdings, Inc.