Quốc lộ 14C qua Kon Tum chờ vốn nâng cấp, mở rộng các đoạn còn lại

Quốc lộ 14C qua tỉnh Kon Tum. Ảnh: T.T
Quốc lộ 14C qua tỉnh Kon Tum. Ảnh: T.T

Theo UBND tỉnh Kon Tum, Quốc lộ 14C là tuyến đường chiến lược, chạy dọc biên giới Việt Nam – Campuchia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, thông thương với Campuchia và Lào qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, giữ vững an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Quốc lộ 14C đoạn qua tỉnh Kon Tum dài 106,8km, đã đầu tư được 44,8km (Từ Km0 – Km10, Km72 – Km106+800), đoạn còn lại dài 62km từ Km10 – Km72 chưa được đầu tư vào cấp.

Để đảm bảo giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn, từ năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã bố trí kinh phí để sửa chữa mặt đường đoạn Km10 – Km72, với kết cấu đá dăm láng nhựa theo hiện trạng.

Tuy nhiên, với kết cấu sửa chữa tối thiểu như trên, chỉ đảm bảo giao thông thông suốt, chưa đáp ứng lưu lượng giao thông trên tuyến ngày càng tăng cao, cũng như đường chưa vào cấp theo quy hoạch đã được phê duyệt (Cấp IV miền núi).

Do đó, để góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, UBND tỉnh Kon Tum đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm đầu tư các đoạn còn lại Quốc lộ 14C vào cấp theo quy hoạch.

Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất với tỉnh Kon Tum về nhu cầu đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14C đoạn còn lại theo quy mô quy hoạch, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, kết nối, phát huy được các lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum.

Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải cho rằng, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Giao thông vận tải được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 287/2021 tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ, nên chưa thể cân đối bố trí để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14C.

Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp các bên liên quan và địa phương thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và duy tu, sửa chữa đối với đoạn tuyến để đáp ứng nhu cầu vận tải, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mới đây, cử tri huyện Ia H’Drai đã kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum xem xét, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải và Chính phủ quan tâm đầu tư nâng cấp đoạn tuyến còn lại (từ Km10 – Km72) Quốc lộ 14C đoạn từ huyện Ngọc Hồi đến huyện Ia H’Drai đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi trở lên, đảm bảo đā điều kiện cho phương tiện vận chuyển hành khách lưu thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội cāa địa phương, nhất là các huyện có Quốc lộ 14C đi qua.