Quảng Bình: Bàn giao 100% mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Bắc – Nam trước 30/6

UBND tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình (Dự án), do Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

Quảng Bình: Bàn giao mặt bằng sạch 100% cho Dự án cao tốc Bắc - Nam trước 30/6
Quảng Bình đang gấp rút tiến độ để kịp bàn giao 100% mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Bắc – Nam trước 30/6

Tại cuộc họp, Sở Giao thông Vận tải – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án 6; UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả phối hợp triển khai các nội dung của Dự án, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã lắng nghe và đi đến kết luận.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, đơn vị, đặc biệt là các địa phương có Dự án đi qua đã triển khai thực công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, trên thực tế mặt bằng bàn giao không liên tục và còn nhiều vướng mắc nên đã làm ảnh hưởng đến việc thi công của các nhà thầu; công tác di dời các công trình hạ tầng, kỹ thuật, xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa địa còn chậm chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Để đảm bảo tiến độ bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư  trước ngày 30/6 theo yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương và có các giải pháp đồng bộ của các sở, ban, ngành, đơn vị, đặc biệt là UBND các huyện, thị xã, thành phố có Dự án đi qua. Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

Đối với Ban QLDA 6 và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, UBND chỉ đạo phối hợp với các đơn vị trong quá trình giải phóng mặt bằng, kịp thời thông tin các điều chỉnh của hồ sơ cắm mốc giải phóng mặt bằng đến các địa phương nhằm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với phần diện tích tăng thêm của Dự án. Phối hợp với các địa phương, đơn vị vận hành công trình thuỷ lợi, đê điều để xác định phạm vi hành lang dùng chung giữa tuyến đường bộ cao tốc và công trình thuỷ lợi; hoàn thiện hồ sơ thiết kế cắm mốc lộ giới để Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 20/5/2023.

Ban quản lý các dự án cùng các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương để kiểm tra, chấp thuận phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4574/BGTVT-CQLXD ngày 05/5. Khẩn trương có ý kiến chấp thuận bằng văn bản đối với các tiểu dự án giải phóng mặt bằng có cấu phần xây dựng (khu tái định, khu nghĩa trang…) theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo tổ chức đánh giá ảnh hưởng của các công trình nhà ở (trong phạm vi hành lang đường bộ) để làm cơ sở triển khai tổ chức giải phóng mặt bằng theo quy định trước 30/5. Chỉ đạo các nhà thầu thi công đảm bảo môi trường, đảm bảo thuận tiện cho người dân đi lại và sinh sống quanh khu vực thi công, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân….

Cùng với đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao phối hợp với các Ban quản lý dự án, Sở ban ngành liên quan triển khai kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quá trình triển khai dự án, công tác bồi thường, di dời và GPMB, các khu tái định cư… nhằm đáp ứng nhu cầu từng hạng mục và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

Sở Giao thông vận tải được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chủ động theo dõi, nắm tình hình, tiến độ thực hiện Dự án, các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết; Phối hợp với các Ban Quản lý Dự án để hoàn thành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ cắm mốc lộ giới và triển khai cắm mốc lộ giới trên thực địa.

Ngoài ra, các sở ban ngành liên quan như: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh, Công An tỉnh, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án, Công ty Điện lực, Viễn thông … cũng được điều động, giao nhiệm vụ phối hợp và thực hiện theo dõi, chỉ đạo, bám sát nội dung liên quan được giao về công tác triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Quảng Bình gồm 3 dự án thành phần với tổng chiều dài 126km đi qua các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; Thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới. Với tổng mức đầu tư hơn 24 nghìn tỷ đồng; trong đó đoạn Vũng Áng – Bùng có chiều dài 55,34 km; đoạn Bùng – Vạn Ninh có chiều dài khoảng 49,99 km; đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ qua địa bàn tỉnh khoảng 32,95 km. Trên địa bàn toàn tỉnh có 08 nút giao. Tổng diện tích chiếm dụng của các dự án thành phần khoảng 1.155,7 ha; diện tích rừng cần chuyển đổi 437,25 ha; có khoảng 3.117 hộ gia đình và 3.600 ngôi mộ bị ảnh hưởng và di dời.

Dự án có ý nghĩa rất quan trọng, tạo sự đột phá góp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình nói riêng và  nhiều tỉnh, Thành phố trong cả nước nước nói chung.