Ovintiv Thông báo mở rộng và định giá đợt chào bán cổ phiếu thông thường của cổ đông bán hàng

Oil and Gas 6 Ovintiv Announces Upsize and Pricing of Offering of Common Stock by a Selling Stockholder

(SeaPRwire) –   DENVER, Ngày 20 tháng 11 năm 2023 – Công ty Ovintiv Inc. (NYSE: OVV) (TSX: OVV) (“Công ty”) hôm nay thông báo việc mở rộng và định giá trước của đợt chào bán cổ phiếu phổ thông đã được công bố trước đó của Công ty bởi NMB Stock Trust, một tín thác pháp lý Delaware (“Người bán cổ phiếu”). Quy mô của đợt chào bán đã tăng từ 8.400.000 cổ phiếu đã công bố trước đó lên tổng cộng 9.400.000 cổ phiếu phổ thông của Công ty với giá bán ra là US$44,35 mỗi cổ phiếu, thu về tổng cộng khoảng US$416,9 triệu, trước khi trừ phí đại lý và chi phí ước tính của đợt chào bán. Công ty sẽ không bán bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào trong đợt chào bán và sẽ không nhận được bất kỳ khoản thu nào từ việc bán cổ phiếu trong đợt chào bán. Đợt chào bán dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày 22 tháng 11 năm 2023, tuân thủ theo điều kiện đóng cửa thông thường.

Ovintiv Announces Pricing of Offering of Common Stock by a Selling Stockholder (CNW Group/Ovintiv Inc.)

Công ty Goldman Sachs & Co. LLC đang hoạt động như môi giới cho đợt chào bán này. Cổ phiếu sẽ được bán theo đợt chào bán đã đăng ký trước đó trong một bản công bố tự động hiệu lực trên Mẫu S-3 đã được nộp trước đó với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), một bản cáo bạch và bản cáo bạch bổ sung liên quan. Trước khi đầu tư, bạn nên đọc bản cáo bạch trong đăng ký đó và các tài liệu khác mà Công ty đã nộp cho SEC để có thông tin đầy đủ hơn về Công ty và đợt chào bán này. Bản sao của bản cáo bạch liên quan đến các chứng khoán có thể được lấy từ Bộ phận Cáo bạch, Goldman Sachs & Co. LLC, số 200 West Street, Thành phố New York, NY 10282, điện thoại: 1-866-471-2526, máy fax: 212-902-9316 hoặc gửi email . Các tài liệu này cũng có thể được truy cập bằng cách truy cập trang web của SEC tại .

Ngoài ra, Công ty đã đồng ý mua từ đại lý 1.204.545 cổ phiếu của Công ty, trong số 9.400.000 cổ phiếu là đối tượng của đợt chào bán, với giá mỗi cổ phiếu bằng giá mà đại lý sẽ mua cổ phiếu từ Người bán cổ phiếu trong đợt chào bán. Đợt chào bán không phụ thuộc vào việc đóng cửa mua lại, nhưng việc mua lại phụ thuộc vào việc đóng cửa đợt chào bán.

Thông cáo báo chí này không phải là lời mời chào bán hoặc đề nghị mua bán bất kỳ chứng khoán nào, cũng như sẽ không có bán bất kỳ chứng khoán nào tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà lời mời, đề nghị hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó.

CẢNH BÁO VỀ NHỮNG TIN TỨC TIỀM ẨN – Thông cáo báo chí này chứa các tin tức tiềm ẩn liên quan đến tương lai (“tin tức tiềm ẩn”) trong phạm vi áp dụng của luật chứng khoán, bao gồm Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi, và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã sửa đổi. Tất cả các tuyên bố, trừ các tuyên bố về sự kiện lịch sử đã xảy ra, liên quan đến các hoạt động, kế hoạch, chiến lược, mục tiêu hoặc dự kiến trong tương lai của Công ty đều là tin tức tiềm ẩn. Độc giả được cảnh báo không nên dựa quá nhiều vào tin tức tiềm ẩn, dựa trên kỳ vọng hiện tại của chúng tôi và có thể xảy ra rủi ro và bất định (nhiều rủi ro nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi) có thể khiến các tuyên bố đó không xảy ra hoặc kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể và/hoặc bất lợi so với những gì được biểu đạt hoặc ngầm định. Rủi ro và bất định có thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính hoặc hoạt động của Công ty bao gồm những mô tả trong mục “Yếu tố rủi ro” và “Thảo luận và phân tích của ban giám đốc về tình hình tài chính và kết quả hoạt động”; và các rủi ro và bất định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như được mô tả từ thời gian này đến thời gian khác trong các tài liệu của Công ty nộp cho SEC hoặc các ủy ban chứng khoán Canada. Độc giả được nhắc nhở rằng các rủi ro và bất định được tham chiếu ở trên không phải là toàn diện. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng đại diện bởi tin tức tiềm ẩn của mình là hợp lý dựa trên thông tin hiện có đối với chúng tôi vào thời điểm các tuyên bố đó được đưa ra, các tin tức tiềm ẩn chỉ là dự đoán và tuyên bố hiện tại của chúng tôi và không có bảo đảm rằng các kỳ vọng đó sẽ chứng minh là chính xác. Trừ khi có tuyên bố khác trong thông cáo báo chí này, tất cả các tuyên bố, bao gồm cả tin tức tiềm ẩn, trong thông cáo báo chí này được đưa ra kể từ ngày phát hành thông cáo báo chí này và, trừ khi luật định, Công ty không cam kết cập nhật công khai, sửa đổi hoặc duy trì hiện tại bất kỳ tuyên bố nào. Các tin tức tiềm ẩn trong thông cáo báo chí này và mọi tin tức tiềm ẩn tiếp theo có liên quan đến Công ty, dù bằng văn bản hay miệng, đều được giới hạn rõ ràng bởi cảnh báo này.

Thông tin chi tiết về Công ty Ovintiv Inc. có thể được liên hệ bằng cách liên hệ:

Liên hệ nhà đầu tư: (888) 525-0304

Liên hệ báo chí: (403) 645-2252

Nguồn: Công ty Ovintiv Inc.

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp dịch vụ phân phối thông cáo báo chí cho khách hàng toàn cầu bằng nhiều ngôn ngữ(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingapuraNow, SinchewBusiness, AsiaEase; Thailand: THNewson, ThaiLandLatest; Indonesia: IndonesiaFolk, IndoNewswire; Philippines: EventPH, PHNewLook, PHNotes; Malaysia: BeritaPagi, SEANewswire; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: TaipeiCool, TWZip; Germany: NachMedia, dePresseNow)