Orford thông báo tài trợ lên đến 1,0 triệu USD

Mining 38 Orford announces financing of up to $1.0 million

/KHÔNG PHÂN PHỐI CHO DỊCH VỤ TIN TỨC HOA KỲ HOẶC LAN TRUYỀN Ở HOA KỲ/

TORONTO, Ngày 7 tháng 11, 2023 /CNW/ – Công ty khai thác mỏ Orford (“Orford” hoặc “Công ty”) (TSXV: ORM) vui mừng thông báo về một đợt huy động vốn tư nhân không thông qua môi giới lên tới: (i) 15,0 triệu đơn vị cổ phiếu “dòng tiền” (“FT Units“) với giá phát hành là C$0,05 mỗi đơn vị, và (ii) 5,8 triệu đơn vị cổ phiếu “tiền mặt” (“HD Units“) với giá phát hành là C$0,045 mỗi đơn vị, (đợt huy động vốn này được gọi là “Đợt huy động vốn“) nhằm huy động tổng cộng lên tới 1.011.000 đô la Canada từ việc bán FT Units và HD Units, hoặc bất kỳ kết hợp nào của chúng. Mỗi FT Unit và HD Unit sẽ bao gồm một cổ phiếu thường và một nửa phiếu chứng quyền mua cổ phiếu thường. Mỗi phiếu chứng quyền mua cổ phiếu thường hoàn toàn sẽ cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu thường của Công ty trong vòng hai năm với giá thực hiện là 0,065 đô la Canada. Công ty Alamos Gold (AGI-TSX) đã cho biết có ý định tham gia đợt huy động vốn này nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình ở mức khoảng 27,9% so với tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành của Orford.


Orford announces financing of up to $1.0 million (CNW Group/Orford Mining Corporation)

Orford dự định sử dụng số tiền thuần từ Đợt huy động vốn cho các chương trình thăm dò khoáng sản của mình tại khu vực Nunavik thuộc miền Bắc Quebec, đặc biệt là dự án vàng Qiqavik, dự án lithium Nunavik và cho các tài sản khu vực Joutel tại vùng Abitibi thuộc miền Bắc Quebec, cũng như cho các mục đích chung của công ty. Khu vực Gold Zone South trên tài sản Joutel-Eagle tại dải đá phiến xanh Abitibi của miền Bắc Quebec dự kiến sẽ là trọng tâm của chương trình khoan mùa đông năm 2024. Dự án Qiqavik thể hiện những gì Orford tin là một phát hiện mới về khu vực mỏ vàng tại dải đá Cape Smith của Bắc Cực Quebec. Dự án lithium Nunavik đại diện cho một khu vực lithium chưa được thăm dò đầy tiềm năng tại Canada.

Đợt huy động vốn này phụ thuộc vào sự chấp thuận trước của Sàn giao dịch TSX Venture. Các chứng khoán phát hành theo Đợt huy động vốn sẽ chịu thời hạn cấm chuyển nhượng trong vòng bốn tháng kể từ ngày hoàn tất.

Công ty dự định thuê một số đại lý tìm kiếm, đăng ký đầy đủ theo yêu cầu của Đạo luật Chứng khoán (Ontario) hoặc các quy định tương đương (mỗi đại lý được gọi là “Đại lý tìm kiếm”), nhằm hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư cho Đợt huy động vốn tư nhân và trả cho mỗi Đại lý tìm kiếm áp dụng một khoản phí (“Phí Đại lý tìm kiếm”) bao gồm: (1) Một khoản tiền mặt bằng 6% tổng số tiền thu được từ Đợt huy động vốn từ nhà đầu tư do Đại lý tìm kiếm tìm kiếm; và (ii) Lên đến số lượng phiếu chứng quyền đền bù không chuyển nhượng (“Phiếu chứng quyền Đại lý tìm kiếm”) tương đương 6% tổng số HD Units và FT Units bán cho nhà đầu tư do đại lý tìm kiếm giới thiệu cho Đợt huy động vốn tư nhân, với mỗi Phiếu chứng quyền Đại lý tìm kiếm cho phép người nắm giữ mua một Cổ phiếu thường (“Cổ phiếu thường Đại lý tìm kiếm”) với giá 0,05 đô la Canada trong vòng 24 tháng kể từ Ngày hoàn tất.

Việc mua chứng khoán theo Đợt huy động vốn của Alamos (một bên liên quan của Orford) sẽ tạo thành một “giao dịch có liên quan” theo định nghĩa của Tài liệu đa phương 61-101 về bảo vệ cổ đông thiểu số trong các giao dịch đặc biệt (“MI 61-101”). Giao dịch sẽ được miễn áp dụng yêu cầu định giá và chấp thuận của thiểu số đối với các giao dịch có liên quan theo MI 61-101 dựa trên các điều khoản 5.5(a) và 5.7(1)(a) của MI 61-101 do giá trị hợp lý (xác định theo MI 61-101) của nội dung giao dịch liên quan đến các Bên liên quan hoặc giá trị hợp lý của đối tác trao đổi trong giao dịch đó không vượt quá 25% vốn hóa thị trường của Công ty (xác định theo MI 61-101). Công ty không nộp báo cáo biến động trọng yếu liên quan đến giao dịch có liên quan ít nhất 21 ngày trước khi hoàn tất Đợt huy động vốn, điều mà Công ty cho là hợp lý trong hoàn cảnh để có thể nhanh chóng huy động được nguồn vốn từ Đợt huy động vốn.

Ve Công ty khai thác mỏ Orford

Orford Mining tập trung vào việc thăm dò vàng cũng như khoáng sản quan trọng tại các khu vực tiềm năng và chưa được thăm dò kỹ lưỡng tại miền Bắc Quebec. Các tài sản chính của Orford bao gồm các dự án Qiqavik, West Raglan và thăm dò lithium bao gồm gói đất đai 111.000 hecta tại dải đá Cape Smith thuộc miền Bắc Quebec. Dự án Qiqavik có nhiều phát hiện vàng có chất lượng cao dọc theo một xu hướng khoáng sản dài hơn 40 km. Dự án West Raglan có nhiều phát hiện kiểu Raglan có chất lượng cao về nikel/đồng/kim loại nhóm platin dọc theo một xu hướng khoáng sản dài 55 km. Đầu năm 2023, Orford đã mua lại các khu vực yêu cầu mục tiêu lithium tại khu vực Nunavik. Những khu vực yêu cầu lithium này đã được lựa chọn cẩn thận như có tiềm năng hứa hẹn về lithium sau khi tổng hợp các dữ liệu sẵn có. Orford cũng có bốn vị trí tài sản tại khu vực Joutel thuộc vùng Abitibi, nơi có các mỏ lịch sử như Eagle/Telbel, Joutel Copper, Poirier Copper, và Vezza. Orford liên tục tìm kiếm các cơ hội thăm dò vàng mới tại Bắ