Lee Matheson và Gigi Sohn Được Bầu Vào Hội Đồng Quản Trị Của Tucows

TORONTO, 8 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Hôm nay Tucows (NASDAQ: TCX) (TSX: TC), một công ty toàn cầu chuyên tâm làm cho internet tốt hơn, đã công bố rằng Lee Matheson, một Đối tác tại Edgepoint Wealth Management, và Gigi Sohn, luật sư và nhà bảo vệ người tiêu dùng nổi tiếng, đã được bầu vào ban giám đốc của mình.

Với một bản ghi ấn tượng trong ngành tài chính, Lee Matheson đem lại chuyên môn có liên quan và thực tế đáng kể cho Hội đồng quản trị Tucows. Matheson là một Đối tác tại Edgepoint Wealth Management, một trong những cổ đông lớn nhất của Tucows, và đã tham gia chặt chẽ với Tucows với tư cách là một nhà đầu tư. Ông là người nắm giữ chứng chỉ CFA với các kỹ năng phân tích kinh doanh đã được chứng minh và hiểu sâu sắc về ngành công nghệ. Kinh nghiệm thị trường vốn rộng rãi và sự am hiểu kinh doanh của Matheson sẽ khiến ông trở thành một bổ sung có giá trị cho Hội đồng quản trị của Tucows.

Gigi Sohn, một luật sư và nhà bảo vệ người tiêu dùng nổi tiếng, được công nhận rộng rãi vì những đóng góp của bà cho luật pháp và chính sách viễn thông, truyền thông và công nghệ. Với kinh nghiệm phong phú của mình trong lĩnh vực pháp lý, công việc với tư cách là cố vấn cho Chủ tịch FCC từ năm 2013 đến năm 2016 và lãnh đạo các tổ chức chính sách viễn thông và công nghệ, bà đã có vai trò quan trọng trong việc định hình các chính sách thúc đẩy đổi mới, quyền kỹ thuật số và một Internet tự do và cởi mở. Kiến thức sâu sắc và kinh nghiệm của bà với tư cách là một nhà bảo vệ người tiêu dùng đã khiến Tổng thống Biden đề cử bà vào một ghế trong FCC vào năm 2021. Kiến thức sâu sắc và cam kết không lay chuyển của Sohn đối với chính sách viễn thông hướng đến người tiêu dùng khiến bà trở thành một bổ sung tuyệt vời cho Hội đồng quản trị của Tucows.

Tucows cũng thông báo hôm nay rằng Brad Burnham, đồng sáng lập Union Square Ventures, sẽ rời khỏi ban giám đốc của mình. Brad đã phục vụ trong ban giám đốc của Tucows kể từ tháng 1 năm 2017, và Tucows gửi lời cảm ơn đến ông Burnham vì sự giúp đỡ, cố vấn và phục vụ tận tâm với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị trong sáu năm qua.

Những thay đổi đối với ban giám đốc của Tucows có hiệu lực vào ngày 7 tháng 9 năm 2023.

Để tìm hiểu thêm về Tucows, các hoạt động toàn cầu của nó hoặc tin tức cho nhà đầu tư, vui lòng truy cập tucows.com.

NGUỒN Tucows Inc.