LẶP LẠI — THÔNG CÁO BÁO CHÍ – CHÍNH PHỦ CANADA SẼ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở TẠI TORONTO

Real Estate01 Depositphotos 4986673 S vacclav /R E P E A T -- MEDIA ADVISORY - GOVERNMENT OF CANADA TO MAKE HOUSING-RELATED ANNOUNCEMENT IN TORONTO/

TORONTO, Ngày 3 tháng 11 năm 2023 /CNW/ – Chính phủ Canada sẽ công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực nhà ở tại Toronto.


Logo của Chính phủ Canada (CNW Group/Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC))

Báo chí được mời tham dự buổi phát biểu của Bà Marci Ien, Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Bình đẳng giới và Thanh niên, đại diện cho ông Sean Fraser, Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Cơ sở hạ tầng và Cộng đồng, cùng với Olivia Chow, Thị trưởng Thành phố TorontoChris Moise, Nghị viên Toronto Centre.

Ngày:

Ngày 6 tháng 11, 2023

Thời gian:

09:00 sáng giờ Đông bắc Mỹ

Địa điểm:

292-296 Parliament Street,
Toronto, ON
M5A 3A4


Logo của Canada Mortgage and Housing Corporation (CNW Group/Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC))

Nguồn: Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC)