Kích thước thị trường bất động sản dự kiến tăng 1.031,81 tỷ USD từ năm 2022 đến 2027 | Boston Commercial Properties Inc., Brigade Enterprises, Brookfield Business Partners LP và nhiều công ty khác là những công ty chủ chốt – Technavio

10 Real estate market size to grow by USD 1,031.81 billion from 2022 to 2027|Boston Commercial Properties Inc., Brigade Enterprises, Brookfield Business Partners LP and more among the key companies - Technavio

NEW YORK, Nov. 8, 2023 – Kích thước thị trường bất động sản toàn cầu được ước tính sẽ tăng thêm USD 1,031.81 tỷ từ năm 2022 đến năm 2027. Tốc độ tăng trưởng của thị trường sẽ tiến triển với mức CAGR 5,04% trong giai đoạn dự báo. Thị trường bất động sản toàn cầu có sự phân mảnh, với sự hiện diện của nhiều nhà cung cấp trong nước cũng như khu vực. Một số nhà cung cấp nổi bật trên thị trường bao gồm Boston Commercial Properties Inc., Brigade Enterprises, Brookfield Business Partners LP, CBRE Group Inc., Christies International Real Estate, Dalian Wanda Group, DLF Ltd., Keller Williams Realty Inc., Lee and Associates Licensing and Administration Co. LP, Link Asset Management Ltd., MARCUS và MILLICHAP Inc., MaxWell Realty Canada, NAI Global, Nakheel PJSC, Prologis Inc., RAK Properties PJSC, Segro Plc, Shannon Waltchack, TCN Worldwide, và WeWork Inc. và những công ty khác. Khám phá một số góc nhìn về quy mô thị trường, giai đoạn lịch sử (2017 đến 2021) và Dự báo (2023 đến 2027) trước khi mua báo cáo đầy đủ -Yêu cầu một bản mẫu báo cáo


Technavio has announced its latest market research report titled Global Real Estate Market 2023-2027

Những gì mới? –

  • Báo cáo đặc biệt về cuộc chiến NgaUkraine; lạm phát toàn cầu; phân tích phục hồi từ COVID-19; gián đoạn chuỗi cung ứng, căng thẳng thương mại toàn cầu; và rủi ro suy thoái
  • Sức cạnh tranh toàn cầu và vị thế của các đối thủ cạnh tranh chính
  • Sự hiện diện thị trường trên nhiều bối cảnh địa lý – Mạnh/Hoạt động/Chuyên biệt/Không đáng kể – Mua báo cáo!

Giải pháp của nhà cung cấp –

  • Boston Commercial Properties Inc. – Công ty cung cấp giải pháp bất động sản như dịch vụ cho người thuê, dịch vụ di chuyển, tư vấn bất động sản doanh nghiệp.
  • Brigade Enterprises – Công ty cung cấp giải pháp bất động sản như bất động sản dân cư, thương mại và bán lẻ.
  • CBRE Group Inc. – Công ty cung cấp giải pháp bất động sản như văn phòng, công nghiệp, bệnh viện.
  • Để biết thông tin về nhà cung cấp và giải pháp của họ – Yêu cầu một bản mẫu báo cáo

Phân khúc thị trường bất động sản
Tổng quan phân khúc
Báo cáo này bao quát đầy đủ thị trường phân khúc kinh doanh (cho thuê và bán), loại hình (dân cư, thương mại, công nghiệp), và địa lý (Châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam MỹTrung ĐôngChâu Phi).

  • Phân khúc cho thuê sẽ chiếm tỷ trọng đáng kể trong giai đoạn dự báo. Phân khúc này bao gồm bất động sản được sử dụng làm nơi ở hoặc cho thuê tạm thời bởi chủ sở hữu bất động sản cho người thuê. Hơn nữa, có sự tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường bất động sản toàn cầu khi các đại lý bất động sản ngày càng sử dụng công nghệ mới như danh sách trực tuyến và thực tế ảo để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ giữa đại lý và người mua. Do đó, các yếu tố này thúc đẩy phân khúc cho thuê của thị trường bất động sản trong giai đoạn dự báo.

Tổng quan địa lý
Theo địa lý, thị trường bất động sản toàn cầu được phân chia thành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam MỹTrung ĐôngChâu Phi. Báo cáo cung cấp ước tính đóng góp của tất cả các khu vực đối với sự tăng trưởng của thị trường bất động sản toàn cầu.

  • Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ước tính đóng góp 59% cho tăng trưởng thị trường toàn cầu. Có sự tăng trưởng nhanh chóng trong các dự án bất động sản dân cư và thương mại ở nhiều nước Châu Á – Thái Bình Dương. Sự tăng trưởng của thị trường khu vực có thể quy cho các yếu tố như pháp luật và lãi suất có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường bất động sản như lãi suất thấp hơn. Bên cạnh đó, các yếu tố như tăng trưởng trong môi trường doanh nghiệp và nhu cầu ngày càng tăng về không gian văn phòng cũng như nơi ở nửa đô thị đã góp phần đáng kể cho sự tăng trưởng của thị trường.

Để biết thông tin về toàn cầu, khu vực và quốc gia từ năm 2017 đến 2027 – Tải một Bản mẫu Báo cáo

Thị trường bất động sảnĐộng lực thị trường
Động lực hàng đầu –

Đầu tư tư nhân tổng hợp tăng lên thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường bất động sản. Loại đầu tư này bao gồm đầu tư của cá nhân hoặc doanh nghiệp vào tài sản vật chất như đất đai, tòa nhà thương mại, văn phòng thương mại. Sự tăng lên của các khoản đầu tư này giúp họ lập kế hoạch và chiến lược hóa đầu tư.

Hơn nữa, lợi ích bao gồm hướng dẫn nhà đầu tư hiểu rõ những khía cạnh sinh lợi nhất của doanh nghiệp và nơi cần tập trung đầu tư. Do đó, cá