Khảo sát Sản xuất Tiết lộ Quản lý Cấu hình Sản phẩm là Vũ khí Bí mật của các Nhà Sản xuất Hàng đầu

19 3 Manufacturing Survey Reveals Product Configuration Management is the Secret Weapon of Leading Manufacturers

85% các Tổ chức Hoạt động Tốt nhất Dựa vào Quản lý Cấu hình Sản phẩm để Đạt được các Mục tiêu Kinh doanh Chính

COPENHAGEN, Đan Mạch, 19 tháng 9 năm 2023 – Theo kết quả của một IDC InfoBrief mới, được tài trợ bởi Configit, nhà lãnh đạo toàn cầu trong Quản lý Vòng đời Cấu hình (CLM), các công ty sản xuất đang nỗ lực tối ưu hóa danh mục sản phẩm và tăng lợi nhuận, ngày càng coi quản lý cấu hình sản phẩm là một lợi thế cạnh tranh.

IDC InfoBrief, dựa trên khảo sát 511 công ty sản xuất rời rạc ở Bắc Mỹ và Châu Âu, cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn về cách các công ty đang vật lộn với sự phức tạp của sản phẩm, cách điều này thúc đẩy các ưu tiên và những gì các công ty thành công nhất đang làm để vượt lên.

Toàn bộ IDC InfoBrief, “Dàn dựng Quản lý Cấu hình Sản phẩm: Vũ khí Bí mật của các Nhà Sản xuất Hàng đầu*”, có thể tải về tại đây.

Một số phát hiện khác:

– Ba mối quan tâm kinh doanh hàng đầu đối với các nhà sản xuất là cải thiện việc giao/lắp đặt sản phẩm, quản lý danh mục sản phẩm và đảm bảo chính xác báo giá sản phẩm.

– 33% cho biết việc kết nối thiết kế và kỹ thuật sản phẩm với bán hàng và dịch vụ là một mục tiêu hàng đầu cho năm tới.

– 85% các nhà sản xuất hoạt động tốt nhất đang sử dụng các giải pháp quản lý cấu hình sản phẩm để đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

John Snow, giám đốc nghiên cứu, chiến lược sản phẩm đổi mới, IDC, cho biết: “Sự phức tạp của sản phẩm tạo ra thách thức trên toàn doanh nghiệp và nó là yếu tố thúc đẩy các mối quan tâm kinh doanh hàng đầu của các nhà sản xuất. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trung bình các nhà sản xuất hiện đang sử dụng ba công cụ cấu hình khác nhau, và các tổ chức đang phát triển các chiến lược quản lý cấu hình sản phẩm xuyên chức năng có thể đạt được nhiều mục tiêu kinh doanh. Điều này, theo đó, đang thúc đẩy nhu cầu về các ứng dụng có thể đơn giản hóa các quy trình quản lý cấu hình, và vốn có cải thiện sự hợp tác.”

Johan Salenstedt, CEO của Configit, cho biết: “Sự phức tạp của sản phẩm chỉ tăng lên, và các công ty muốn gặt hái lợi ích của chuyển đổi số phải suy nghĩ lại chiến lược cấu hình sản phẩm của họ. Trong một cảnh quan luôn thay đổi, nơi khả năng thích ứng là chìa khóa, nghiên cứu này trang bị cho các doanh nghiệp kiến thức không chỉ để đối phó với thách thức mà còn tận dụng các cách tiếp cận cấu hình sản phẩm của họ, và bằng cách kết nối các cấu hình sản phẩm đã được triển khai, tạo ra một nguồn duy nhất để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới.”

*doc #US51047923, tháng 9 năm 2023

Về Configit

Configit là nhà lãnh đạo toàn cầu trong các giải pháp Quản lý Vòng đời Cấu hình (CLM) và là nhà cung cấp phần mềm quan trọng cho kinh doanh cho việc cấu hình các sản phẩm phức tạp. Tất cả các sản phẩm Configit đều dựa trên công nghệ Ảo hóa Bảng (Virtual Tabulation® (VTTM)) được cấp bằng sáng chế, đã định nghĩa lại cấu hình sản phẩm bằng cách cung cấp tốc độ nhanh hơn và xử lý tốt hơn sự phức tạp. Ảo hóa Bảng cho phép Configit cung cấp các giải pháp cấu hình mạnh mẽ, dễ sử dụng cho các doanh nghiệp toàn cầu hàng đầu. Website: configit.com

Logo – https://www.vnwindow.com/wp-content/uploads/2023/09/0554ff28-configit_logo_logo.jpg