Gaming Innovation Group – Thông báo bắt buộc về giao dịch

Gaming16 gorodenkoff Depositphotos 298986418 S Gaming Innovation Group - Mandatory notification of trade

ST. JULIAN’S, Malta, Nov. 8, 2023Hesam Yazdi, thành viên hội đồng và người nội bộ chính của Công ty Gaming Innovation Group Inc. (GiG), hôm nay đã mua 6.500 cổ phiếu tại GiG với giá SEK 29.35 mỗi cổ phiếu. Sau giao dịch này, Hesam Yazdi và các cổ đông thân cận sở hữu 946.500 cổ phiếu tại GiG, bao gồm 66.600 cổ phiếu thông qua kế hoạch tiết kiệm lương hưu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Tore Formo, Giám đốc Tài chính nhóm, tore@gig.com, +47 916 68 678

Thông tin này tuân thủ theo yêu cầu công bố theo Điều 5-12 của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Na Uy.

Về Công ty Gaming Innovation Group (GiG)

Công ty Gaming Innovation Group là một công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực iGaming, cung cấp các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ cho các Đơn vị Kinh doanh iGaming. Được thành lập vào năm 2012, tầm nhìn của Gaming Innovation Group là ‘Trở thành nền tảng, nhà cái thể thao và nhà cung cấp phương tiện truyền thông hàng đầu, cung cấp các giải pháp tiêu chuẩn toàn cầu cho các đối tác iGaming của chúng tôi và khách hàng của họ’. Sứ mệnh của GiG là thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận bền vững của các đối tác thông qua đổi mới sản phẩm, công nghệ có khả năng mở rộng và chất lượng dịch vụ. Công ty Gaming Innovation Group hoạt động từ Malta và niêm yết song song trên Sở Giao dịch Chứng khoán Oslo dưới mã GIG và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Stockholm dưới mã GIGSEK. www.gig.com