FDA Hỗ trợ Đổi mới trong Công nghệ Sinh học Động vật, Sản phẩm Thú y, Thực phẩm cho Động vật Thông qua Chương trình Nghị sự Toàn diện Mới

SILVER SPRING, Md., Ngày 15 tháng 9 năm 2023 – Hôm nay, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo rằng cơ quan này đang thực hiện các bước mới để hiện đại hóa thêm cách tiếp cận của mình trong việc đánh giá và hỗ trợ phát triển các sản phẩm động vật và thú y sáng tạo, nhằm tăng tính linh hoạt, khả năng dự đoán và hiệu quả về mặt quy định.

Chương trình nghị sự Đổi mới Động vật và Thú y Animal and Veterinary Innovation Agenda được công bố hôm nay liệt kê bốn mục tiêu và chi tiết các hành động hỗ trợ của Trung tâm Thú y (CVM) thuộc FDA nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm và thực hiện các cách tiếp cận dựa trên rủi ro thông minh để quản lý các sản phẩm động vật và thú y hiện đại. Những hành động này sẽ củng cố thêm vị thế của cơ quan trong bối cảnh tiếp tục phát triển khoa học và công nghệ, đồng thời giúp đưa các sản phẩm an toàn và hiệu quả ra thị trường.

Chương trình nghị sự mới áp dụng cho các sản phẩm như các thành phần thực phẩm mới hoạt động chỉ trong ruột động vật để tăng hiệu quả dinh dưỡng và sản xuất; các sản phẩm công nghệ sinh học động vật như các sản phẩm tế bào và mô động vật (ACTPs) và biến đổi gen có chủ đích (IGAs) ở động vật; các thành phần thực phẩm từ nuôi cấy tế bào động vật và nhiều hơn nữa. Nó cũng nhằm khuyến khích phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng của con người và động vật – đặc biệt là để giải quyết tình trạng thiếu các liệu pháp điều trị có chủ đích được thiết kế và phê duyệt để sử dụng cho động vật.

Hiện đại hóa các thủ tục xem xét sản phẩm sẽ cho phép cơ quan tập trung vào các câu hỏi cụ thể được đặt ra bởi các sản phẩm được phát triển bằng các công nghệ mới và đang nổi lên, mang lại sự rõ ràng và khả năng dự đoán cho quá trình xem xét. Tối ưu hóa các quy trình quy định cho việc quản lý thông minh sẽ đảm bảo rằng quốc gia vẫn tự tin vào các tiêu chuẩn đánh giá an toàn lâu đời của FDA và tận hưởng lợi ích của sự đổi mới công nghệ tiên tiến trong y học thú y và sản xuất thực phẩm.

Nhận thức được rằng sức khỏe của con người, động vật và môi trường chung của họ có mối liên hệ chặt chẽ, một khái niệm được gọi là Một Sức khỏe, nỗ lực này cũng tập trung vào việc kết nối các chuyên gia về khoa học hội tụ trong toàn cơ quan. Đó là lý do tại sao chương trình nghị sự cam kết CVM sẽ tiếp tục công việc của mình với Văn phòng Khoa học trưởng của cơ quan – một văn phòng liên ngành hỗ trợ nghiên cứu, khoa học và đổi mới là nền tảng cho sứ mệnh quy định của FDA – để tận dụng và mở rộng chuyên môn khoa học trong lực lượng lao động của cơ quan.

“Các công nghệ tiên tiến được đưa ra hàng đầu trong những năm gần đây có tiềm năng thiết lập một hướng đi mới cho cách thú y sĩ và nhà sản xuất thực phẩm hỗ trợ sức khỏe con người và động vật. FDA cam kết giúp các nhà phát triển đưa ra thị trường các sản phẩm nâng cao sức khỏe cộng đồng, sức khỏe động vật và sản xuất thực phẩm trong khi cung cấp cho người tiêu dùng sự tự tin rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn cao của FDA,” Giám đốc FDA Robert M. Califf, Tiến sĩ, nói. “Chương trình nghị sự toàn diện này nhằm mục đích thúc đẩy các con đường quy định thông minh và tăng cường niềm tin công chúng liên tục vào việc quản lý các sản phẩm này của FDA, đồng thời tránh các rào cản không cần thiết đối với sự phát triển công nghiệp trong tương lai.”

FDA đang lên kế hoạch đánh giá lại các chương trình và quy trình xem xét sản phẩm động vật và thú y của mình và điều chỉnh chúng, nếu thích hợp, để tính đến sự đa dạng của các sản phẩm được phát triển bằng các công nghệ đổi mới. Ví dụ, cơ quan đã làm việc với Quốc hội về thẩm quyền lập pháp mới sẽ giới thiệu các con đường phê duyệt mới cho các chất dinh dưỡng thực phẩm động vật kỹ thuật di truyền (các thành phần thực phẩm mới hoạt động trong ruột động vật để ảnh hưởng đến các đặc tính như hiệu quả thức ăn, giảm lượng chất thải đầu ra hoặc giảm mầm bệnh trong các sản phẩm thực phẩm được làm từ động vật).

Nhận thức được rằng sức khỏe của con người, động vật và môi trường chung của họ có mối liên hệ chặt chẽ, một khái niệm được gọi là Một Sức khỏe, nỗ lực này cũng tập trung vào việc kết nối các chuyên gia về khoa học hội tụ trong toàn cơ quan. Đó là lý do tại sao chương trình nghị sự cam kết CVM sẽ tiếp tục công việc của mình với Văn phòng Khoa học trưởng của cơ quan – một văn phòng liên ngành hỗ trợ nghiên cứu, khoa học và đổi mới là nền tảng cho sứ mệnh quy định của FDA – để tận dụng và mở rộng chuyên môn khoa học trong lực lượng lao động của cơ quan.

“Thời điểm công nghệ tiến bộ thú vị này là cơ hội để tiếp tục hiện đại hóa cách tiếp cận của chúng tôi theo những cách vừa hỗ trợ vừa thúc đẩy đổi mới,” Giám đốc CVM Tracey Forfa, Tiến sĩ, nói. “Những sản phẩm động vật và thú y mới này có tiềm năng tạo ra sự khác biệt thực sự cho cả sức khỏe con người và động vật, và chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo chúng an toàn và hiệu quả. Chương trình nghị sự này sẽ dẫn chúng tôi tiến lên phía trước, đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo niềm tin của người tiêu dùng vào việc quản lý các sản phẩm này của chúng tôi.”

Là một phần củ