Diễn đàn Đổi mới Pujiang 2023 tại Thượng Hải: Thúc đẩy Hợp tác Mở để Tăng Ảnh hưởng Đổi mới Công nghệ

Thượng Hải, 11 tháng 9 năm 2023 – Trong 16 năm qua, Diễn đàn Đổi mới Pujiang đã từng bước nâng cao ảnh hưởng toàn cầu nhờ sự ủng hộ rộng rãi. Diễn đàn đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chiến lược phát triển dựa trên đổi mới, tự cường khoa học và tự hoàn thiện của Trung Quốc, cũng như quá trình chuyển đổi Thượng Hải thành trung tâm đổi mới công nghệ. Diễn đàn Đổi mới Pujiang năm 2023, với chủ đề “Thúc đẩy Môi trường Đổi mới Mở: Đổi mới và Kết nối Toàn cầu”, được tổ chức từ ngày 9-11 tháng 9 với sự tham gia của hơn 300 khách mời đến từ 31 quốc gia và khu vực, trong đó gần 40% đến từ nước ngoài. Ngoài ra, diễn đàn cũng ra mắt Hội nghị Đầu tư Khởi nghiệp Toàn cầu, nhằm mục đích thiết lập Thượng Hải là điểm đến hàng đầu thế giới cho đầu tư khởi nghiệp công nghệ bằng cách tạo điều kiện kết nối giữa các dự án và nguồn vốn, theo Trung tâm Diễn đàn Đổi mới Pujiang Thượng Hải.


Diễn đàn Đổi mới Pujiang năm 2023 tại Thượng Hải

Một sự kiện đáng chú ý khác của diễn đàn là Hội nghị Chuyển giao Công nghệ Toàn cầu, tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: nhu cầu đổi mới, hỗ trợ nhân tài và nguồn vốn. Thông qua việc sử dụng nền tảng cung cầu toàn cầu InnoMatch, hội nghị bao gồm một khu trưng bày ngoại vi rộng 10.000 mét vuông, trưng bày hơn 3.000 yêu cầu công nghệ và hơn 20.000 cơ hội việc làm cho các nhân tài khoa học và công nghệ trên toàn quốc.

Là một diễn đàn đổi mới có ảnh hưởng, Diễn đàn Đổi mới Pujiang, đứng trước bước ngoặt mới, khát vọng trở thành nền tảng quốc gia cho trao đổi và hợp tác đổi mới khoa học công nghệ toàn cầu. Diễn đàn kiên định với ba sứ mệnh cốt lõi: thiết lập mạng lưới đổi mới, nắm bắt xu hướng tương lai và nuôi dưỡng nhân tài trẻ. Năm vai trò then chốt của diễn đàn bao gồm phục vụ như một nguồn suối của tư duy đổi mới tiên tiến, một thước đo toàn cầu về tiến bộ khoa học và công nghệ, một đòn bẩy cho hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế, một nam châm thu hút nhân tài đổi mới toàn cầu, và một trung tâm cho việc chuyển giao công nghệ toàn cầu. Tất cả những nỗ lực này phù hợp với tầm nhìn của Thượng Hải trở thành trung tâm quốc tế về khoa học và đổi mới và đạt được mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo thế giới về công nghệ.

Liên kết hình ảnh đính kèm:
Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442135
Chú thích: Diễn đàn Đổi mới Pujiang năm 2023 tại Thượng Hải

NGUỒN Trung tâm Diễn đàn Đổi mới Pujiang Thượng Hải