CNX Resources Corporation Thông báo giá bán 400 triệu USD trái phiếu cao cấp

(SeaPRwire) –   PITTSBURGH, 12/02/2024 — Tập đoàn CNX Resources (NYSE: CNX) (“CNX”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) hôm nay đã công bố giá cho 400 triệu đô la trái phiếu cấp cao kỳ hạn 7,250% của mình vào năm 2032 (“Trái phiếu”) với giá công khai là 100,0% giá trị thực tế. Dự kiến đợt chào bán Trái phiếu sẽ đóng vào ngày 23/02/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường. Trái phiếu sẽ được bảo lãnh bởi tất cả các công ty con bị hạn chế của CNX bảo lãnh cho cơ sở tín dụng luân chuyển của công ty.

CNX dự định sử dụng số tiền thuần từ đợt bán Trái phiếu để (i) mua bất kỳ và tất cả các trái phiếu cấp cao 7,250% đang lưu hành của mình đáo hạn vào năm 2027 (“Trái phiếu năm 2027”) theo đề nghị chào mua công khai bắt đầu đồng thời với đợt chào bán Trái phiếu (“Đề nghị chào mua”), (ii) theo phạm vi bất kỳ Trái phiếu năm 2027 nào còn lưu hành sau Đề nghị chào mua, tài trợ cho việc thanh toán tất cả các Trái phiếu năm 2027 không được mua trong Đề nghị chào mua (“Đợt thanh toán”) và (iii) trả nợ các khoản vay theo cơ sở tín dụng luân chuyển của mình, với bất kỳ khoản tiền còn lại nào được sử dụng cho các mục đích chung của doanh nghiệp.

Trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”) hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào của tiểu bang và trừ khi được đăng ký như vậy, không được chào bán hoặc bán ở tại Hoa Kỳ ngoại trừ theo một miễn trừ hoặc trong một giao dịch không phải tuân theo các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và các quy tắc ban hành theo Đạo luật đó và luật chứng khoán tiểu bang có thể áp dụng. Trái phiếu sẽ chỉ được chào bán cho những người được tin là người mua tổ chức đủ điều kiện dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán và những người không phải là công dân Hoa Kỳ trong các giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ dựa trên Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán.

Tập đoàn CNX Resources (NYSE: CNX) là công ty phát triển, sản xuất, trung chuyển và công nghệ khí tự nhiên có hàm lượng cacbon cực thấp hàng đầu, tập trung ở Appalachia, một trong những khu vực có nguồn năng lượng dồi dào nhất thế giới. Với lợi thế là di sản khu vực 160 năm, cơ sở tài sản đáng kể, năng lực hoạt động cốt lõi hàng đầu, phát triển và đổi mới công nghệ và phương pháp phân bổ vốn sáng suốt, chúng tôi phát triển các nguồn tài nguyên của mình một cách có trách nhiệm và triển khai dòng tiền tự do để tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, nhân viên và cộng đồng mà chúng tôi hoạt động. Tính đến 31/12/2023, CNX đã sở hữu 8,74 nghìn tỷ feet khối khí đốt tự nhiên đã được chứng minh dự trữ.

Tuyên bố thận trọng:

Bản thông cáo báo chí này không và sẽ không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mua để mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng không có bất kỳ lời đề nghị, chào mua hay bán chứng khoán nào tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà lời đề nghị, chào mua hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó. Việc chào bán Trái phiếu chỉ có thể được thực hiện bằng biên bản ghi nhớ chào bán. Bản thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị mua hoặc chào mua để bán bất kỳ Trái phiếu năm 2027 nào trong Đề nghị chào mua và cũng không cấu thành thông báo thanh toán theo chứng thư sở hữu chi phối Trái phiếu năm 2027.

Nhiều tuyên bố trong bản thông cáo báo chí này, bao gồm cả những tuyên bố bày tỏ niềm tin, kỳ vọng hoặc mục đích, có thể được coi là những tuyên bố hướng tới tương lai (theo định nghĩa trong Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã được sửa đổi) liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác đáng kể so với kết quả dự kiến. Theo đó, các nhà đầu tư không nên đặt niềm tin quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai như một dự đoán về kết quả thực tế. Khi chúng tôi sử dụng các từ “tin tưởng”, “dự định”, “kỳ vọng”, “có thể”, “nên”, “dự đoán”, “có thể”, “ước tính”, “kế hoạch”, “dự đoán”, “dự án”, “sẽ” hoặc dạng phủ định của các từ này hoặc các cách diễn đạt tương tự khác, thì các tuyên bố bao gồm những từ đó thường là những tuyên bố hướng tới tương lai. Khi chúng tôi mô tả chiến lược liên quan đến rủi ro hoặc sự không chắc chắn, thì chúng tôi đang đưa ra tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai trong bản thông cáo báo chí này, bao gồm những tuyên bố liên quan đến việc chào bán Trái phiếu và việc sử dụng số tiền thu được từ đó, Đề nghị chào mua và Đợt thanh toán, chỉ có hiệu lực kể từ ngày của bản thông cáo báo chí này; chúng tôi từ chối mọi nghĩa vụ phải cập nhật những tuyên bố này trừ khi luật chứng khoán yêu cầu và chúng tôi cảnh báo bạn không nên tin tưởng quá mức vào những tuyên bố này. Chúng tôi đã đưa ra những tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên kỳ vọng và giả định hiện tại của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai. Mặc dù ban quản lý của chúng tôi cho rằng những kỳ vọng và giả định này là hợp lý, nhưng bản chất của chúng là phải chịu những rủi ro, sự không chắc chắn về mặt kinh doanh, kinh tế, cạnh tranh, quy định và các rủi ro, sự không chắc chắn và tình thế bất khả kháng khác, hầu hết đều khó dự đoán và nhiều rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Những rủi ro, tình thế bất khả kháng và sự không chắc chắn này liên quan đến các yếu tố khác, bao gồm các yếu tố được thảo luận trong Báo cáo thường niên năm 2023 của chúng tôi trên Biểu mẫu 10-K theo mục “Yếu tố rủi ro”, được lưu tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Logo của CNX Resources Corporation (PRNewsfoto/CNX Resources Corporation,CNX...)

 

NGUỒN CNX Resources Corporation

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.