Các lộ trình giải pháp rõ ràng cho thấy các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc có thể đạt được vào hạn chót năm 2030 bất chấp chi phí ngày càng tăng, nghiên cứu của Force4good cho thấy

Clear solution pathways show that the UN Sustainable Development Goals can be achieved by their 2030 deadline despite their rising costs, Force4good research finds

LONDON, 18 tháng 9 năm 2023 – Với chỉ còn 7 năm nữa là đến hạn chót năm 2030, việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc sẽ đòi hỏi một nỗ lực toàn cầu để huy động vốn, tài nguyên và các bên liên quan ở quy mô chưa từng thấy trước đây, theo báo cáo thường niên Vốn như một Lực lượng vì Lợi ích Chung mới nhất.

Tuy nhiên, có một loạt các giải pháp hiện có đang được triển khai trên khắp các khu vực công và tư nhân có tiềm năng đóng góp đáng kể vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Các giải pháp chính sách đóng vai trò quan trọng, với khả năng đạt được gần một phần ba các mục tiêu cơ bản của Mục tiêu Phát triển Bền vững, trong khi các hoạt động của khu vực công và tư nhân có thể bù đắp phần còn lại của khoảng cách gần như ngang nhau.

Nhiều cách tiếp cận, sáng kiến và giải pháp này có thể được mở rộng quy mô, sao chép lại hoặc tận dụng để thúc đẩy tác động rộng lớn hơn. Báo cáo xác định 15 sáng kiến như vậy, nếu chúng được mở rộng quy mô và thực hiện trên toàn cầu có thể giải quyết được 70% các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Cùng nhau chúng cho thấy tiến bộ là có thể nếu có đủ sự hỗ trợ toàn cầu, sự đồng thuận chính trị và triển khai mục tiêu các khoản vốn bổ sung.

Chúng bao gồm:

  • Các gói chính sách quốc gia và khu vực rộng lớn, từ chi tiêu khuyến khích động lực đến quy định và pháp luật theo phong cách các chính sách Thỏa thuận Xanh của EU và Đạo luật Giảm lạm phát ở Mỹ
  • Các cách tiếp cận tài chính sáng tạo để huy động vốn và giảm thiểu rủi ro đầu tư, chẳng hạn như hoán đổi nợ lấy tự nhiên, trái phiếu tác động môi trường và các cơ chế định giá carbon
  • Các nền tảng công nghệ để cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quy mô lớn trong các lĩnh vực chính bao gồm giáo dục, y tế và tài chính, chẳng hạn như ‘ngăn xếp’ công nghệ của Ấn Độ đã cung cấp khả năng tiếp cận tài chính cho nửa tỷ người
  • Các sáng kiến và mô hình kinh doanh của khu vực tư nhân và phi chính phủ để giải quyết các vấn đề hệ thống từ chất thải đến nghèo đói và mất đa dạng sinh học.

Ngành tài chính toàn cầu, quản lý 88% tài sản tài chính thế giới, có vai trò quan trọng trong việc huy động vốn cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững, báo cáo nhận thấy. Mặc dù chi tiêu toàn cầu khoảng 5 nghìn tỷ USD vào năm 2022 để thực hiện các mục tiêu, khoảng thiếu hụt tài chính vẫn ở mức cao và khá ổn định so với năm ngoái, tổng cộng lên tới 137 nghìn tỷ USD. Hơn nữa, khoảng thiếu hụt này đang xảy ra trong bối cảnh tiến độ bị đình trệ, với đánh giá mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy không có mục tiêu nào trong số 17 mục tiêu được thiết lập để đạt được vào năm 2030, nâng cao nhu cầu cấp thiết về các giải pháp quy mô như những giải pháp được xác định trong báo cáo.

Toàn bộ báo cáo, dựa trên phân tích sâu rộng và tham vấn với các bên liên quan bao gồm một số tổ chức tài chính hàng đầu thế giới, được công bố trước Phiên thảo luận chung cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay, và có thể hoạt động như một bản thiết kế cho các nỗ lực mới nhằm giải quyết khoảng thiếu hụt tài chính Mục tiêu Phát triển Bền vững một cách hiệu quả nhất.

“Do những thách thức toàn cầu làm rung chuyển thế giới trong những năm gần đây, chúng ta đã chạy để đứng yên về mặt tiến bộ đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Nhưng về cơ bản, các giải pháp tồn tại để đạt được các mục tiêu, và việc đạt được các mục tiêu là có thể. Bây giờ chúng ta cần nhắm mục tiêu nỗ lực và tài nguyên vào nơi tác động lớn nhất,” ông Ketan Patel, Chủ tịch Lực lượng vì Lợi ích Chung và Giám đốc điều hành Greater Pacific Capital cho biết.

Về Lực lượng vì Lợi ích Chung

Sứ mệnh của Lực lượng vì Lợi ích Chung là huy động vốn, tài nguyên và ý tưởng như một lực lượng vì lợi ích chung trên thế giới trong thời điểm thay đổi sâu sắc. Sáng kiến Vốn như một Lực lượng vì Lợi ích Chung của tổ chức thu hút các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới và các bên liên quan khác, để thúc đẩy phát triển bền vững thông qua việc triển khai vốn và các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu và cho phép chuyển đổi sang một tương lai tốt đẹp hơn.

Báo cáo thường niên Vốn như một Lực lượng vì Lợi ích Chung, hiện đang trong năm thứ tư, là kết quả của sự hợp tác với Liên Hợp Quốc và các tổ chức tài chính lớn trên thế giới, đánh giá vai trò của vốn trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của thế giới.

Các tổ chức tham gia tích cực bao gồm Ngân hàng Bank of America, BlackRock, Bridgewater Associates, Citi, Credit Suisse, Fidelity Investments, Ngân hàng First Abu Dhabi, GIC Singapore, Goldman Sachs, Great-West Lifeco, Ngân hàng HDFC, HSBC, Nhóm Investec, Japan Post Holdings, JPMorgan Chase, Nhóm Liberty Mutual Insurance, Nhóm Ngân hàng Lloyds, Morgan Stanley, Nomura, Nordea, Northern Trust, OMERS, Putnam Investments, Schroders, State Street, UBS, Wellington và các tổ chức khác.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.forcegood.org.

Liên hệ

Robin Knight, Nhóm Brunswick
rknight@brunswickgroup.com
+44 7884 264012