Bộ Giao thông thúc tiến độ triển khai đầu tư 4 khu bến cảng Lạch Huyện – Hải Phòng

Phối cảnh cầu Đại Ngãi.
Phối cảnh bến số 3, số 4 – cảng Lạch Huyện, Hải Phòng.

Bộ GTVT vừa công văn gửi UBND TP. Hải Phòng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các nhà đầu tư gồm: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP; Công ty cổ phần cảng Hải Phòng; – Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco về việc thực hiện đầu tư bến và đưa vào khai thác số 3, số 4 và số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan liên quan đôn đốc, giám sát Công ty cổ phần cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần tập đoàn Hateco khẩn trương thực hiện đầu tư và đưa vào khai thác các bến số 3, số 4 và số 5, số 6 khu bến Lạch Huyện nhằm đáp ứng lượng hàng container qua cảng đang có xu hướng gia tăng.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng được đề nghị chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần cảng Hải Phòng thu xếp nguồn vốn của doanh nghiệp để khẩn trương đầu tư bến số 3, số 4 theo quy định, đáp ứng tiến độ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ GTVT yêu cầu Công ty cổ phần cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco có trách nhiệm khẩn trương thực hiện đầu tư bến số 3, số 4 và số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện theo đúng lộ trình, quy mô đầu tư tại các Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 9/10/2019; số 299/QĐ-TTg ngày 4/3/2021 và số 186/QĐ-TTg ngày 11/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Về tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6, Bộ GTVT cho biết là đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường giao thông sau các bến cảng từ bến 3 đến bến 6 thuộc Khu bến Lạch Huyện bằng nguồn vốn đầu tư công đã được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo.

Do vậy, nhằm phục vụ việc gom/rút hàng thông qua bến cảng từ bến số 3 đến bến số 6 bằng phương thức vận tải đường bộ, trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị Công ty cổ phần cảng Hải Phòng, Công ty cổ phần tập đoàn Hateco tranh thủ triển khai các thủ tục để sớm triển khai đầu tư tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện bằng nguồn vốn của doanh nghiệp theo quy định.

Theo kết quả nghiên cứu Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Thông báo số 335/TB-BGTVT ngày 18/8/2022), giai đoạn đến năm 2025, khu bến Lạch Huyện được quy hoạch gồm 6 bến container thương mại thông qua lượng hàng khoảng 3,7 triệu Teu, giai đoạn đến năm 2030 gồm 10 bến thông qua lượng hàng khoảng 6,7 triệu Teu.

Trước đó, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án các khu bến cảng Lạch Huyện. Trong đó, bến số 3, số 4 có tổng chiều dài 750 m được đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2020-2025 (tổng vốn đầu tư 6.946,315 tỷ đồng) trong đó bến số 3 đưa vào khai thác năm 2022. Bến số 5, số 6 dài 900 m được đầu tư với tiến độ giai đoạn 1 từ năm 2020-2025 (vốn đầu tư 8.339,717 tỷ đồng), giai đoạn 2 từ năm 2030 (vốn đầu tư 611,468 tỷ đồng).

Như vậy, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các bến cảng từ bến số 4-6 sẽ cơ bản được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác vào năm 2025 (riêng bến số 3 đã chậm so với yêu cầu).

Theo Bộ GTVT, hiện hai bến khởi động số 1, số 2 với tổng công suất thiết kế 1,1 triệu Teu/năm đã được đưa vào khai thác từ năm 2018, đến nay đang phát huy hiệu quả đầu tư; lượng hàng thông qua năm 2021 đạt 0,69 triệu Teu, 7 tháng đầu năm 2022 đạt 0,7 triệu Teu, đạt 64% công suất thiết kế, dự kiến cuối năm 2022 sẽ đạt khoảng 1,09 triệu Teu, xấp xỉ công suất thiết kế. Do vậy, cần kịp thời thực hiện đầu tư ngay các bến cảng từ bến 3-6.a