Alvopetro Công bố Dự trữ Cuối năm 2023

14 3 Alvopetro Announces 2023 Year End Reserves

(SeaPRwire) –   CALGARY, AB, Feb. 26, 2024 – Công ty Alvopetro Energy Ltd. (TSXV: ALV) (OTCQX: ALVOF) công bố dự trữ của chúng tôi vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 với tổng dự trữ đã chứng minh cộng với có khả năng chứng minh (“2P”) là 8,7 MMboe và giá trị hiện tại ròng trước thuế giảm 10% (“NPV10”) là 309,7 triệu đô la Mỹ. Nguồn lực tiềm năng có thể chứng minh tốt nhất có rủi ro là 5,4 MMboe (NPV10 126,1 triệu đô la Mỹ) và nguồn lực tiềm năng có thể chứng minh tốt nhất có rủi ro là 9,6 Mmboe (NPV10 184,9 triệu đô la Mỹ). Dữ liệu về dự trữ và nguồn lực được đưa ra ở đây dựa trên đánh giá và định giá dự trữ và nguồn lực độc lập được lập bởi GLJ Ltd. (“GLJ”) vào ngày 26 tháng 2 năm 2024 với ngày hiệu lực là 31 tháng 12 năm 2023 (“Báo cáo Dự trữ và Nguồn lực GLJ”).

Báo cáo Dự trữ và Nguồn lực GLJ bao gồm phần trăm sở hữu của Alvopetro trong lượng dầu khí thu hồi còn lại được nắm giữ bởi Alvopetro tại các mỏ khí tự nhiên Caburé và Murucututu cũng như các mỏ dầu Bom Lugar và Mãe-da-lua cũng như phần trăm sở hữu của Alvopetro trong lượng nguồn lực có thể thu hồi còn lại được nắm giữ bởi Alvopetro tại mỏ khí tự nhiên Murucututu. Đối với Murucututu, Bom Lugar và Mãe-da-lua, phần trăm sở hữu của Alvopetro là 100%. Đối với khu vực hợp nhất ( “Đơn vị”) bao gồm các mỏ Caburé và Caburé Leste của chúng tôi (được gọi chung là “Caburé” trong thông cáo báo chí này) và hai mỏ do đối tác thứ ba của chúng tôi nắm giữ trong Đơn vị, phần trăm sở hữu của Alvopetro tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 49,1%, số còn lại 50,9% do đối tác của chúng tôi nắm giữ. Như đã công bố trước đó bởi Công ty, việc xác định lại phần trăm sở hữu cho mỗi bên bắt đầu trong quý tư năm 2023. Các bên đã thuê một chuyên gia độc lập (“Chuyên gia”) để đánh giá lại xác định. Theo quy định của UOA, khi sử dụng Chuyên gia, quyết định của Chuyên gia sẽ được đưa ra bằng phương pháp giải quyết tranh chấp thông thường được gọi là “phương pháp con lắc”. Theo phương pháp này, Chuyên gia không được yêu cầu hoặc cho phép đưa ra giải thích riêng của họ mà phải chọn đề xuất cuối cùng duy nhất (giữa hai đề xuất cuối cùng của hai bên đối tác), theo quan điểm của Chuyên gia, cung cấp kết quả kỹ thuật được biện minh nhất khi áp dụng thông tin và dữ liệu liên quan cung cấp cho Chuyên gia phù hợp với UOA và tất cả các tài liệu liên quan. Cho đến ngày phát hành thông cáo báo chí này, kết quả quyết định của Chuyên gia và phần trăm sở hữu của Alvopetro sau quyết định vẫn chưa rõ. Ảnh hưởng đến dự trữ và dòng tiền trong tương lai của Alvopetro có thể là đáng kể và có thể gây ra ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với Alvopetro. Ảnh hưởng đối với phần trăm sở hữu của Alvopetro sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau ngày quyết định của Chuyên gia, trừ khi cần phải có sự chấp thuận của chính phủ. Quyết định của Chuyên gia dự kiến vào cuối quý 1 năm 2024. Báo cáo Dự trữ và Nguồn lực GLJ và các tham chiếu được đưa ra dựa trên phần trăm sở hữu 49,1% tại Caburé, phần trăm sở hữu của Alvopetro tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Dữ liệu dự trữ được đưa ra trong thông cáo báo chí này và trong Báo cáo Dự trữ và Nguồn lực GLJ có thể bị ảnh hưởng đáng kể sau quyết định của Chuyên gia.

Tất cả các tham chiếu ở đây đều chỉ đến đô la Mỹ, trừ khi có ghi chú khác.

Báo cáo Dự trữ và Nguồn lực GLJ vào ngày 31 tháng 12 năm 2023:

  • Dự trữ đã chứng minh (“1P”) giảm 30% xuống còn 2,7 MMboe do sản lượng năm 2023 và điều chỉnh kỹ thuật liên quan đến các giếng 197-1 và 183-1 tại Murucututu. Alvopetro đang nỗ lực nâng cao sản lượng từ các giếng này bằng cách tối ưu hóa vào năm 2024.
  • Dự trữ 2P giảm 4% từ 9,0 xuống còn 8,7 MMboe sau 0,8 MMboe sản lượng năm 2023. Sản lượng năm 2023 đã được bù đắp bằng hệ số khôi phục cải thiện tại Caburé do kế hoạch phát triển Đơn vị đã thỏa thuận và bổ sung mới liên quan đến phát hiện tại giếng 183-A3 trong hình thái Caruaçu.
  • Dự trữ đã chứng minh cộng với có khả năng chứng minh cộng với có thể chứng minh (“3P”) tăng lên 15,2 MMboe từ 14,4 MMboe do bổ sung liên quan đến phát hiện tại giếng 183-A3 trong hình thái Caruaçu.
  • NPV10 2P giảm 11% xuống 309,7 triệu đô la Mỹ do những thay đổi trong dự báo giá khí tự nhiên và sản lượng năm 2023 chủ yếu được bù đắp bởi giá trị bổ sung liên quan đến các vùng phát hiện mới trong hình thái Caruaçu tại mỏ khí tự nhiên Murucututu.

TÓM TẮT

Khối lượng dự trữ và nguồn lực toàn cầu vào ngày 31 tháng 12 năm 2023:(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Dự trữ vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 (Toàn cầu)

Tổng dự trữ đã chứng minh

(1P)

Tổng dự trữ đã chứng minh cộng với
có khả năng chứng minh

(2P)

Tổng dự trữ đã chứng minh cộng với
có khả năng chứng minh cộng với có thể chứng minh

(3P)

(Mboe)

(Mboe)

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.