Dự án bột giấy ‘đắp chiếu’ 12 năm, PVcomBank đóng băng khoản nợ 500 tỷ đồng

PVcomBank với 592,3 tỷ đồng khó có khả năng thu hồi Theo bản báo cáo của Vinapaco (31/10/2019), Ngân hàng PVcomBank đã khởi kiện Vinapaco, yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Vinapaco phải trả cho PVcomBank tổng số tiền là 592,3 tỷ đồng (theo các hợp đồng tín dụng giữa TRACODI – chủ đầu […]