Cấp bách gỡ khó cho nền kinh tế

Bên trong Nhà máy sản xuất điện thoại Bphone. Ảnh: Đức Thanh Chủ động thích ứng “Thấu hiểu” là cụm từ đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dùng khi nói về khó khăn trong sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp trước tác động của dịch bệnh Covid-19. “Sản xuất – […]